Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1169/29.5.1996 Κοινοποίηση του άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1169/29.5.1996
Κοινοποίηση του άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α)

ΠΟΛ.1169/29.5.1996 Κοινοποίηση του άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 29 Μαΐου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1061930/190/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

ΠΟΛ.: 1169

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 9 του ν. 2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α').

1. Με την αριθ. 1114887/777/Α0013/ εγκύκλιό μας, σας κοινοποιήσαμε διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211Α') η ισχύς των οποίων έληξε στις 30.4.1996.
Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προβλέπεται η περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Με τη λήξη της ισχύος του νόμου αυτού διαπιστώθηκε ότι στις ΔΟΥ εκκρεμούσε ένας μεγάλος αριθμός ειδικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών και ΦΑΥ, που δεν είχαν κοινοποιηθεί στους υποχρέους, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο στόχος της ανωτέρω ρύθμισης, που ήταν αφενός το κλείσιμο όσο το δυνατόν περισσοτέρων υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου που εκκρεμούσαν στις ΔΟΥ και η είσπραξη εσόδων, αφετέρου η διευκόλυνση των φορολογουμένων να περαιώσουν τις υποθέσεις τους με λιγότερο κόστος, σύμφωνα με τις ευεργετικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος
αυτός.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90Α') παρατείνονται οι προθεσμίες που όριζαν οι διατάξεις της ενότητας Δ', της ενότητας Α' παρ. 6 και του πρώτου εδαφίου της ενότητας Γ' του άρθρου 12 του Ν.2343/1995 από τη λήξη τους, μέχρι την 31.10.1996. Μέχρι την ημερομηνία λήξεως του κοινοποιούμενου νόμου, οι προϊστάμενοι ΔΟΥ υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τα ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα, που έχουν εκδόσει και δεν πρόλαβαν να κοινοποιήσουν στους υπόχρεους, να προβούν στην έκδοση νέων εκκαθαριστικών για υποθέσεις που δεν είχαν προλάβει να εκκαθαρίσουν, για τις οποίες συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις περαίωσης που προέβλεπε ο Ν.2343/1995.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου και νόμου παρέχεται νέα μηνιαία προθεσμία για την εφαρμογή της παρ. 2 των ενοτήτων Α' και Β' του άρθρου 12 του Ν.2343/1995.
Στη νέα αυτή μηνιαία προθεσμία, που αρχίζει από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, οι υπόχρεοι δύνανται να προσκομίσουν στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, στον οποίο εκκρεμεί η υπόθεσή τους, βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου ότι αυτή, δεν συζήτηθηκε στην ουσία και να την περαιώσουν με τις διευκολύνσεις που προβλέπει το άρθρο 12 του Ν.2343/1995.

Νόμος Υπ' Αριθ. 2399/22.5.1996
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις

Αρθρο 9
1. Οι προθεσμίες που ορίζονται στην ενότητα Δ', στην ενότητα Α' παρ. 6 και στο πρώτο εδάφιο της ενότητας Γ' του άρθρου 12 του Ν.2343/1996 (ΦΕΚ 211 Α') όπως ισχύει παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1996.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 των ενοτήτων Α' και Β' του άρθρου 12 του Ν.2343/1995 παρέχεται προθεσμία ενός (1) μηνός, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.

Αρθρο 15
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1996, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης