Αποτελέσματα live αναζήτησης

1084215/404/0015/7.10.2009 Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων, από τις εγκαταστάσεις παραγωγού, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-2009 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1084215/404/0015/7.10.2009
Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων, από τις εγκαταστάσεις παραγωγού, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών

Αρ. Πρωτ.: 1084215/404/0015/7.10.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :               
Τηλέφωνο      : 2103610065

1084215/404/0015/7.10.2009

ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παραλαβή – διακίνηση αγροτικών προϊόντων, από τις εγκαταστάσεις παραγωγού, με σκοπό την αγορά και πώληση αυτών.

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ/γμα 186/1992), οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. (άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000), υποχρεούνται στην έκδοση δελτίου αποστολής, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης των προϊόντων τους, όπως ορίζονται αυτές με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. .

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας όταν αγοράζει αγροτικά προϊόντα από πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), εκδίδει τιμολόγια αγοράς. Τα ως άνω τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, εκδίδονται στους χρόνους που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.14 και 15 του ιδίου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος (άμεσα ή έως το χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα αυτού) από τον αγοραστή αυτών και είναι σε κάθε περίπτωση θεωρημένα (σχετ. Α.Υ.Ο.1065732/529/ 0015/ΠΟΛ.1148/30.5.1995 – ΦΕΚ Β΄ 519), εφόσον εκδίδονται χειρόγραφα ή σημαίνονται με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν.1809/1988 εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά .

3. Συνεπώς, στην περίπτωση που παραδίδονται αγροτικά προϊόντα (δημητριακά) από παραγωγό σε αγοραστή – επιτηδευματία στην αγροτική εκμετάλλευση ή στις εγκαταστάσεις του παραγωγού (αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και στη συνέχεια τα υπόψη προϊόντα διακινούνται με ευθύνη του παραλαμβάνοντος (αγοραστή – επιτηδευματία) στις εγκαταστάσεις του τελικού παραλήπτη (πελάτη του πρώτου) επιτηδευματία, ο αγοραστής – επιτηδευματίας εκδίδει δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή αυτών, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αφ’ ενός καλύπτει την παραλαβή των υπόψη προϊόντων σε αυτόν από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού (αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), ήτοι λειτουργεί ως «αντίστροφο» δελτίο αποστολής και αφ’ ετέρου τη διακίνηση τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους (τις εγκαταστάσεις του πελάτη του). Επισημαίνεται ότι, επί του εν λόγω δελτίου αποστολής θα πρέπει να αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτού, τα ατομικά στοιχεία του παραγωγού, ο τόπος παραλαβής και αποστολής των υπόψη προϊόντων, στο δε σκοπό διακίνησης θα αναφέρεται αγορά προς πώληση.
Τέλος, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να εκδώσει αφ’ ενός τιμολόγιο αγοράς στον παραγωγό για την αγορά των δημητριακών και τιμολόγιο πώλησης στον πελάτη του (επιτηδευματία), στους χρόνους που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.6, 14 και 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., αναγράφοντας και στα δύο ως άνω τιμολόγια τα στοιχεία του δελτίου αποστολής, με το οποίο παρέλαβε τα προϊόντα από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού και διακίνησε αυτά μέχρι τις εγκαταστάσεις του πελάτη του.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης