Αποτελέσματα live αναζήτησης

1050154/1144/Α0012/17.5.1996 Προτάσεις για αλλαγές στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1050154/1144/Α0012/17.5.1996
Προτάσεις για αλλαγές στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών
Προτάσεις για αλλαγές στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών 1050154/1144/Α0012/17.5.1996

Σε απάντηση του από 30.4.1996 υπομνήματός σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Α. Διαπιστώσεις σας
1. Οσον αφορά την α' διαπίστωσή σας, ότι δηλαδή "τα έσοδα που επιτεύχθηκαν με τη φορολόγηση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, για τις χρήσεις 1994 και 1995 ήταν πολύ λιγότερα από τα αναμενόμενα και υπολείπονται πολύ των εσόδων από την εφαρμογή της ΠΟΛ.1099/1994 απόφασης με την οποία περαιώθηκαν ανέλεγκτες υποθέσεις παλαιότερων χρήσεων, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή είναι άνευ πρακτικού αποτελέσματος, καθόσον προκύπτει από τη σύγκριση δύο ανομοιογενών συστημάτων με διαφορετικούς επιδιωκόμενους από το καθένα σκοπούς. Ακόμα δε περισσότερο αν ληφθεί υπόψη και η διαφορετική φορολογική βάση η αξιοποίηση της οποίας επιδιώκεται από την εφαρμογή καθενός από τα συστήματα αυτά, δεδομένου ότι η βάση αυτής της ΠΟΛ.1099/1994 απόφασης περιλαμβάνει περισσότερες από δύο (2) χρήσεις (και με διαφορετικά μεγέθη), ενώ αυτή του συστήματος των αντικειμενικών κριτηρίων περιλαμβάνει μόνο δύο χρήσεις.

Τέλος, επίσημα αριθμητικά στοιχεία απόδοσης των δύο αυτών συστημάτων προκύπτουν μόνο στο ΚΕΠΥΟ στο οποίο και βρίσκονται.

2. Οσον αφορά τη β' διαπίστωσή σας, ότι δηλαδή "Η χρησιμοποίηση στον υπολογισμό των τ.μ. της επαγγελματικής στέγης, της Τιμής Ζώνης και του Συντελεστή Εμπορικότητας, δημιούργησε πολλές στρεβλώσεις και αλλοίωσε σημαντικά τα πραγματικά δεδομένα των επιχειρήσεων", είναι προφανές ότι η Τιμή Ζώνης και ο Συντελεστής Εμπορικότητας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας και όχι των τ.μ. της επαγγελματικής στέγης. Η χρησιμοποίηση της μισθωτικής αξίας όχι μόνο δεν αλλοιώνει τα πραγματικά δεδομένα των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα αποτελεί βασικό δείκτη μεγέθους αυτών, όπως αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο Β1 του παρόντος.

3. Οσον αφορά την δ' διαπίστωσή σας, ότι δηλαδή "Η ιδιαίτερα απλουστευμένη μεθοδολογία του υπολογισμού, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων αδικιών και επιπλέον η ισοπεδωτική λογική του, δημιούργησαν μεγάλη αντίδραση από τους επιτηδευματίες και έντονη καχυποψία έναντι των φορολογικών αρχών", σημειώνουμε ότι σφάλματα που επισημάνθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων διορθώθηκαν με τις σχετικές ρυθμίσεις των Ν.2386/1996 και 2390/1996.

4. Οσον αφορά την ε' διαπίστωσή σας, ότι δηλαδή "Για το οικονομικό έτος 1997, η χρήση των νέων αυξημένων αντικειμενικών τιμών θα δημιουργήσει υπέρμετρη φορολόγηση και ακόμα μεγαλύτερες στρεβλώσεις και αδικίες είναι γνωστό ότι οι εφαρμοζόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια μισθωτικές αξίες είναι κατά πολύ μικρότερες των πραγματικών αξιών που επικρατούν στην αγορά, ιδιαίτερα δε τούτο αν ληφθούν υπόψη και οι περαιτέρω μειώσεις λόγω ορόφου κ.τ.λ. που προβλέπονται για τις περιπτώσεις αυτές.

Β. Προτάσεις σας

1. Οσον αφορά την πρότασή σας για "Αφαίρεση από τον υπολογισμό της Τιμής Ζώνης και του Συντελεστή Εμπορικότητας, γιατί όπως ισχυρίζεσθε δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις οι οποίες θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες με τη χρήση των νέων αντικειμενικών τιμών", τούτο δεν είναι σωστό και για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω αλλά και γιατί δε νοείται κατάργηση κριτηρίου με το οποίο διαφοροποιείται επιχείρηση εγκατεστημένη σε εμπορική περιοχή (π.χ. οδός Ερμού-Αθήνα), από επιχείρηση εγκατεστημένη σε περιοχή με μικρότερη εμπορικότητα (π.χ. οδός Δήμου Δραπετσώνας).

2. Οσον αφορά την πρότασή σας για "Μεγαλύτερη κλιμάκωση του Συντελεστή Απόδοσης που έχει σχέση με το Μ.Σ.Κ.Κ., στις επιχειρήσεις", δεν νομίζουμε ότι θα επιφέρει ουσιαστική διαφορά στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

3. Οσον αφορά την πρότασή σας για "Τη χρησιμοποίηση στον υπολογισμό οικονομικών στοιχείων από τα αναλυτικά στοιχεία της επιχείρησης (Ε3) που έχουν δηλώσει οι επιχειρήσεις τα τελευταία τρία χρόνια" τούτο θα δημιουργήσει πολυπλοκότητα με όλες τις παρενέργειες (δυσκολία συμπλήρωσης εντύπων, λάθη και διορθώσεις εκκαθαρίσεων κ.τ.λ.), πέραν του γεγονότος της αξιοπιστίας ή μη των δηλωθέντων και όχι ακόμα ελεγχθέντων οικονομικών στοιχείων.

4. Οσον αφορά την πρόταση για "Μεγαλύτερη εξειδίκευση των κριτηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες χρησιμοποιώντας μεγαλύτερες κλιμακώσεις και περισσότερα κριτήρια (βλ. προσπάθεια για την άρση των αδικιών στους καλλιτέχνες)", τούτο επίσης, όπως αναφέρουμε και παραπάνω θα δημιουργήσει πολυπλοκότητα, πράγμα που δεν είναι επιθυμητό στην Υπηρεσία αλλά ούτε, όπως πιστεύουμε και στους φορολογούμενους.

5. Τέλος, όσον αφορά την πρότασή σας "Η αδράνεια στις επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών να αντιμετωπιστεί με την ίδια λογική που αντιμετωπίζεται και στις εμπορικές επιχειρήσεις", δεν αντιμετωπίζεται η ικανοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης