Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ.Πρ.824/11.1.2010 Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2010 ]
Κατηγορία: Κτηματολόγιο

Αριθμ.Πρ.824/11.1.2010
Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.


Αριθμ.Πρ.824/11.1.2010  

(ΦΕΚ Β΄ 12/14.01.2010)

Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού  Κτηματολογίου.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρ. 1 του ν.2308/95 "Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις" (Α' 114).

 2. Τις διατάξεις του ν. 1647/86 "Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές διατάξεις" (Ά 141).

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

 4. Την υπ'αριθ. 487/9-11-2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε.

 5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του ΟΚΧΕ και του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

 1.- Κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση οι περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των παρακάτω δήμων και κοινοτήτων:

 1. Κοινότητα ΒΑΡΝΑΒΑ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 2. Κοινότητα ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 3. Δήμος ΚΑΛΑΜΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 4. Κοινότητα ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 5. Κοινότητα ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 6. Κοινότητα ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 7. Δήμος ΩΡΩΠΙΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ (περιλαμβάνει τις πρώην Κοινότητες ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ και ΩΡΩΠΟΥ).

 8. Δήμος ΒΙΛΙΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 9. Δήμος ΕΡΥΘΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 10. Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 11. Κοινότητα ΟΙΝΟΗΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 12. Κοινότητα ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 13. Τοπικό διαμέρισμα ΑΙΓΙΝΗΣ του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 14. Τοπικό διαμέρισμα ΒΑΘΕΟΣ του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 15. Τοπικό διαμέρισμα ΚΥΨΕΛΗΣ του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 16. Τοπικό διαμέρισμα ΜΕΣΑΓΡΟΥ του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 17. Τοπικό διαμέρισμα ΠΕΡΔΙΚΑΣ του Δήμου ΑΙΓΙΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 18. Κοινότητα ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 19. Τοπικό διαμέρισμα ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 20. Τοπικό διαμέρισμα ΚΑΡΑΒΑ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 21. Τοπικό διαμέρισμα ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 22. Τοπικό διαμέρισμα ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 23. Τοπικό διαμέρισμα ΚΥΘΗΡΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 24. Τοπικό διαμέρισμα ΛΙΒΑΔΙΟΥ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 25. Τοπικό διαμέρισμα ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 26. Τοπικό διαμέρισμα ΜΗΤΑΤΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 27. Τοπικό διαμέρισμα ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 28. Τοπικό διαμέρισμα ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 29. Τοπικό διαμέρισμα ΠΟΤΑΜΟΥ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 30. Τοπικό διαμέρισμα ΦΡΑΤΣΙΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 31. Τοπικό διαμέρισμα ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ του Δήμου ΚΥΘΗΡΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 32. Τοπικό διαμέρισμα ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΗΣ του Δήμου ΜΕΘΑΝΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 33. Τοπικό διαμέρισμα ΚΥΨΕΛΗΣ ΜΕΘΑΝΩΝ του Δήμου ΜΕΘΑΝΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 34. Τοπικό διαμέρισμα ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΘΑΝΩΝ του Δήμου ΜΕΘΑΝΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 35. Τοπικό διαμέρισμα ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΕΘΑΝΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 36. Δήμος ΠΟΡΟΥ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 37. Δήμος ΣΠΕΤΣΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 38. Τοπικό διαμέρισμα ΑΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ του Δήμου ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 39. Τοπικό διαμέρισμα ΓΑΛΑΤΑ του Δήμου ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 40. Τοπικό διαμέρισμα ΔΡΥΟΠΗΣ του Δήμου ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 41. Τοπικό διαμέρισμα ΚΑΡΑΤΖΑ του Δήμου ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 42. Τοπικό διαμέρισμα ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΕΩΣ του Δήμου ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 43. Τοπικό διαμέρισμα ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ του Δήμου ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 44. Δήμος ΥΔΡΑΣ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ.

 2.- Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2010

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης