Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1139/6.5.1996 Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ. 1023290/68/Β0013/ΠΟΛ. 1050/21.2.1996 εγκυκλίου διαταγής μας

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1139/6.5.1996
Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ. 1023290/68/Β0013/ΠΟΛ. 1050/21.2.1996 εγκυκλίου διαταγής μας

ΠΟΛ.1139/6.5.1996 Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ. 1023290/68/Β0013/ΠΟΛ. 1050/21.2.1996 εγκυκλίου διαταγής μ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 6 Μαΐου 1996
Αριθ.Πρωτ.:1051880/149/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ : Β'

ΠΟΛ.: 1139

ΘΕΜΑ : Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθ. 1023290/68/Β0013/21.2.96 ΠΟΛ.1050 εγκυκλίου διαταγής μας.

1. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε περίπτωση σύστασης τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, σας κοινοποιήσαμε την αριθ. πρωτ. 1023290/68/Β0013/ΠΟΛ. 1050/21.2.1996 εγκύκλιο διαταγή μας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των λύσεων και διαταγών μας που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς, από την υπηρεσία μας για διευκόλυνσή σας, και ενιαία εφαρμογή της.


Στη συνέχεια της εγκυκλίου αυτής προέκυψαν αμφισβητήσεις, για το αν υποχρεούται ο μοναδικός οικοπεδούχος, που προβαίνει σε πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο επί του οποίου ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθεί οικοδομή με το σύστημα της αντιπαροχής να υποβάλλει δήλωση φόρου μεταβίβασης ακόμα και αν συμπράττει στην πράξη αυτή ο εργολάβος, έστω και αν δεν υποχρεούται να καταβάλλει το φόρο.

Μετά από μελέτη του θέματος, ανακαλούμε την εγκύκλιό μας ως προς το σημείο αυτό (ΚΕΦΑΛ. ΙΙΙ παρ. 1 εδάφιο πέμπτο) δεδομένου ότι η μη υποβολή δήλωσης στην ως άνω περίπτωση δεν δημιουργεί απώλεια εσόδων του δημοσίου.

2. Εξάλλου, στο Κεφάλαιο IV παραγράφου 2 στίχος 9 εκ παραδρομής ανεγράφει η λέξη "οπότε" καθώς και στο Κεφάλαιο V παρ. 1 στίχος ένα ανεγράφει η λέξη "κατάργηση" αντί της λέξης "κατάρτιση".

3. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση κατάργησης περισσοτέρων της μίας οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που στη μία εξ αυτών υπάρχει κτίσμα με την πράξη κατάργησης δεν οφείλεται φόρος συνένωσης που θα οφείλετο αν και στις δύο οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες υπήρχε κτίσμα, αλλά φόρος μεταβίβασης με ακέραιο συντελεστή για την αξία του επί πλέον μόνο ποσοστού εξ αδιαιρέτου κτίσματος που αποκτά ο ένας ή περισσότεροι συγκύριοι μετά την κατάργηση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης