ΠΟΛ.1138/2.5.1996

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 31, 32 και 33 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996

2 Μάι 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Μαΐου 1996
Αρ.Πρωτ.1051220/15025/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

ΠΟΛ. : 1138

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ. 31, 32 και 33 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996.

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγράφων 31, 32 και 33 του άρθρου 6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.1996), οι οποίες είναι σαφείς και δεν χρήζουν περαιτέρω αναλύσεως και αναφέρονται στην αναπροσαρμογή, κατά 4% ετησίως για την πενταετία 1996-2000, των συντελεστών φόρου του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 και εισφοράς του άρθρου 10 του Ν.27/1975 και των συντελεστών εισφοράς του άρθρου 4 του Ν.29/1975, η οποία αναπροσαρμογή προβλέπεται από τις διατάξεις των νόμων αυτών.


Η παραπάνω αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς με διάταξη νόμου για την πενταετία 1996-2000, καίτοι η αύξηση αυτή προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις που προαναφέραμε, κρίθηκε επιβεβλημένη με σκοπό την άρση κάθε αμφισβήτησης που τυχόν ήθελε προκύψει, επειδή οι προηγούμενες αναπροσαρμογές εγένοντο με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες κυρώνονταν με νόμο.

Επειτα από τα παραπάνω αναφερόμενα η αριθ. 1107081/16062/Γ0012/22.9.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αναφερόταν στο ίδιο θέμα, δεν ισχύει, λόγω μη δημοσίευσής της, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και κυρώσεώς της με νόμο.


Taxheaven.gr