Αποτελέσματα live αναζήτησης

1070597/1509/ΔΕ-Α/28.7.2003 Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1070597/1509/ΔΕ-Α/28.7.2003
Εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003


Εφαρμογή των υπ' αριθ. 1062187/1443/2.7.2003 και 1065798/1480/15.7.2003 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

1070597

1070597/1509/ΔΕ-Α'/28.7.2003

Σχετικά με την εφαρμογή των υπ' αριθ. 1062187/1443/2.7.2003 (ΦΕΚ 893/Β'/2.7.2003) και 1065798/1480/15.7.2003 (ΦΕΚ 998/Β'/18.7.2003) αποφάσεων, οι οποίες σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, παρέχουμε
τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Μετά την επέκταση της εφαρμογής των αποφάσεων ΠΟΛ.1144/20.5.1998 και ΠΟΛ.1168/2.7.2001, όπως αυτές ισχύουν και στις ανέλεγκτες υποθέσεις που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 2002 (σχετική η ΑΥΟ 1062187/1443/2.7.2003), για τις οποίες, ως γνωστόν, τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων τηρήθηκαν πλέον υποχρεωτικά σε ευρώ για τη διενέργεια ειδικά των ελεγκτικών επαληθεύσεων περί συνάφειας, αλλά και γενικά για τη σύνταξη των προβλεπόμενων ειδικών σημειωμάτων ελέγχου όπου αλλού απαιτείται (π.χ. επαλήθευση για τυχόν μετατόπιση ΦΠΑ από υψηλότερους σε χαμηλότερους συντελεστές), τα ποσά της χρήσης 2002 θα μετατρέπονται από ευρώ σε δραχμές με βάση την ισχύουσα ισοτιμία και περαιτέρω θα γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί και συγκρίσεις ενιαία σε δραχμές. Ευνόητο είναι ότι, εφόσον από τις συγκρίσεις προκύπτουν διαφορές που αφορούν τη χρήση 2002, αυτές μετατρέπονται εκ νέου σε ευρώ και ακολουθεί η περαιτέρω διαδικασία.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων τα πάσης φύσεως οριζόμενα από τις αποφάσεις αυτές όρια σε δραχμές, για τη διενέργεια των κατά περίπτωση προβλεπόμενων από τις ίδιες αποφάσεις επαληθεύσεων, ισχύουν και για τη χρήση 2002, για την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρήθηκαν υποχρεωτικά σε ευρώ, καθώς και για τη χρήση 2001, επί προαιρετικής τήρησης σε ευρώ, μετατρεπόμενα σε ευρώ με βάση την ισχύουσα ισοτιμία.

2. Για υποθέσεις χρήσεων 1993 έως και 1998 που περαιώνονται από 24.7.2003 και μετά, κατ' εφαρμογή των ΑΥΟ ΠΟΛ.1085/5.6.2003 και 1065798/1480/15.7.2003, με βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, τα ποσά που προκύπτουν από την, οριζόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της ανωτέρω υπ' αριθ. 1065798/1480/15.7.2003 απόφασης, επιβάρυνση κατά 10% εγγράφονται στον ειδικό κωδικό εσόδων 0644, όπως δηλαδή και τα ποσά της αντίστοιχης επιβάρυνσης κατά 30% που ισχύει επί υποθέσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
3. Αντί του ανωτέρω ποσοστού επιβάρυνσης κατά 30% επί υποθέσεων με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων (σχετική η παρ. 2, εδάφιο πρώτο της ΑΥΟ 1065798/1480/2003), εφαρμόζεται ποσοστό επιβάρυνσης 10%, εφόσον πρόκειται για ανέλεγκτες υποθέσεις που εξαιρούνταν αρχικά από την απόφαση ΠΟΛ.1155/22.5.2002, κατά το άρθρο 1 αυτής, λόγω τήρησης ή υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ σε προηγούμενη χρήση ή λόγω ύψους μέσου όρου ακαθάριστων εσόδων και οι οποίες υπάγονται πλέον στην ανωτέρω απόφαση ΠΟΛ.1155/22.5.2002 κατά τα άρθρα 12 και 13 της απόφασης ΠΟΛ.1085/5.6.2003.

4. Επί υποθέσεων γενικά χρήσεων 1993 έως και 1998 που περαιώνονται από 24.7.2003 και μετά, με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ.1155/22.5.2002 και ΠΟΛ.1085/5.6.2003, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 1065798/1480/15.7.2003 απόφασης, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις αποφάσεις ΠΟΛ.1144/20.5.1998 ή ΠΟΛ.1168/2.7.2001 ή κατά τις γενικές διατάξεις (σχετική η παρ. 3 της ΑΥΟ 1065798/1480/15.7.2003), έχουν ανάλογη εφαρμογή ως προς τις διαπιστώσεις του διαταχθέντος ελέγχου μέχρι τον χρόνο δημοσίευσης της παραπάνω υπ' αριθ. 1065798/1480/15.7.2003 απόφασης (18.7.2003) και τον τρόπο περαίωσης οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παρ. 7, σε συνδυασμό και με την παρ. 6, της υπ' αριθ. 1056270/1404/13.6.2003 εγκυκλίου, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1085/5.6.2003.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης