ΠΟΛ.1095/22.3.1996

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.2084/1992

22 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Mαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1021185/168/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α ΄

ΠΟΛ 1095

ΘΕΜΑ : “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2084/1992

ΣΧΕΤ.: Εγκύκλιοι μας.
α) 11132507/1088/0015/ΠΟΛ.1284/23.12.1992
β) 1060739/408/0015/
γ) 1092843/656/0015/ΠΟΛ. 240/14.7.1993
δ) 1114743/836/0015/ΠΟΛ.1293/8.9.1993
ε) 1054940/403/0015/ΠΟΛ.1206/31.8.1994
στ) 11133530/1141/0015/
ζ) 1131011/1265/0015/

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που υποχρεώνονται να ασφαλίζονται στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από τα έγγραφα Φ. 29/80/5.2.96 της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις, σε ότι αφορά τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 για την υποχρεωτική ασφάλιση σε κύριο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα:

Στο ΤΑΝΠΥ (Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων), πέραν των εκμεταλλευτών τουριστικών γραφείων και λεωφορείων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά και οι εξής:

α) Οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ειδικό σήμα εκδιδόμενο από τον ΕΟΤ.

β) Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις

γ) Τα ναυτικά και ναυλομεσιτικά γραφεία

δ) Τα γραφεία μετανάστευσης που λειτουργούν με άδεια εκδιδόμενη από τη Νομαρχία.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να ενημερώσουν τα αρμόδια τμήματα και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) των επιτηδευματιών να λαμβάνονται υπόψη όσα αναφέρονται παραπάνω στην εγκύκλιό μας αυτή.


Taxheaven.gr