Αποτελέσματα live αναζήτησης

1122101/856π.ε./0015/4.2.2008 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1122101/856π.ε./0015/4.2.2008
Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία


1122101/856π.ε./0015/4.2.2008 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1122101/856π.ε./0015/4.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγορική εταιρεία.

Με την από 19.12.2007 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας (δικηγορική εταιρία) εκδίδει τα φορολογικά της στοιχεία με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σημαινόμενα από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Δεδομένου ότι για οργανωτικούς λόγους επιθυμείτε να τιμολογείτε τους πελάτες σας για τις παρασχεθείσες εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου υπηρεσίες (π.χ. μήνας, τρίμηνο κ.λ.π.) ρωτάτε εάν είναι δυνατή η έκδοση της απόδειξης αυτής εντός των πρώτων ημερών του επόμενου μήνα με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα, είτε βάσει των διατάξεων της παρ.17 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), είτε βάσει των διατάξεων της παρ.2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, εφόσον δεν έχει προηγηθεί είσπραξη, προκειμένου να ολοκληρωθούν  ορισμένες διοικητικής φύσης εργασίες (π.χ. καταγραφή και υπολογισμός των προς τιμολόγηση εργασιών κ.λ.π.). Επί του ερωτήματος αυτού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου. Ειδικότερα, στις διατάξεις της παραγράφου 17 του εν λόγω άρθρου και νομοθετήματος προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι όλα τα φορολογικά στοιχεία του άρθρου αυτού που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που κατονομάζονται στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 “περί φορολογίας του εισοδήματος”, μεταξύ των οποίων οι δικηγόροι, αλλά και οι δικηγορικές εταιρίες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του π.δ.518/1989, εκδίδουν απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση, δηλαδή προς ιδιώτες και επιτηδευματίες, ο δε χρόνος έκδοσης της απόδειξης αυτής ταυτίζεται με το χρόνο της επαγγελματικής είσπραξης (παρ. 3 άρθρου 13 του Κ.Β.Σ.). Όπως δε διευκρινίζεται στην περ. 2 της περ. β' της παρ. 13.2.3. της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992, οι αποδείξεις αυτές επέχουν θέση τιμολογίου, εφόσον εκδίδονται προς επιτηδευματίες.

3. Εξάλλου, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (έγγραφό μας 1034406/279/0015/30.4.2004) δεν απαγορεύεται καταρχήν η έκδοση Α.Π.Υ. επί πιστώσει από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 “περί φορολογίας του εισοδήματος”.

4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, από το πλέγμα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., δεν απαγορεύεται οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ελεύθερων επαγγελματιών (και των δικηγορικών εταιριών του άρθρου 45 του π.δ.518/1989) που επέχουν θέση τιμολογίου και έπρεπε να εκδοθούν στο τέλος του μήνα, είτε επειδή κατά το χρόνο εκείνο πραγματοποιείται η είσπραξη είτε επειδή τότε συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων να εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών επί πιστώσει, να εκδίδονται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα. Συνεπώς, η δικηγορική σας εταιρία μπορεί να εκδίδει τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα με ημερομηνία την τελευταία του προηγούμενου εφόσον πρόκειται για μια από τις παραπάνω περιπτώσεις.

5. Το παρόν μαζί με την αίτηση της ενδιαφερομένης κοινοποιείται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος για τις τυχόν δικές της ενέργειες ως προς το χρόνο κτήσης του εισοδήματος στην προαναφερόμενη περίπτωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης