Αποτελέσματα live αναζήτησης

1114033/626/0015/17.11.2008 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για «ανταλλαγή» υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1114033/626/0015/17.11.2008
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για «ανταλλαγή» υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου

1114033/626/0015/17.11.2008 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για «ανταλλαγή» υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1114033/626/0015/17.11.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για «ανταλλαγή» υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου.


Με την από 13.3.2008 αίτησή σας, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το αριθ.1087786/1543/Α0012/26.8.2008 έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, θέτετε  υπόψη μας ότι προτίθεσθε να δημιουργήσετε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μέσω της οποίας εκτός των άλλων πληροφοριών, που θα παρέχεται στους «επισκέπτες» της ιστοσελίδας αυτής, οι οποίες (πληροφορίες) σχετίζονται με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα παρέχετε και υπηρεσίες διαφήμισης ήτοι θα μπορεί να τοποθετούνται στην ιστοσελίδα σας σχετικές αγγελίες που αφορούν τα καταστήματα αυτά δωρεάν και επίσης θα διαφημίζονται δωρεάν ιδιοκτήτες άλλων ιστοσελίδων μέσω ενός συνδέσμου (link) που θα οδηγεί στη δική τους ιστοσελίδα και αντίστροφα (αλληλοδιαφήμιση) και περαιτέρω θέτετε ερώτημα αρμοδιότητάς μας που σχετίζεται με τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις προαναφερόμενες συναλλαγές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 573 του Α.Κ. ορίζεται ότι «Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή
που απαιτεί».

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.12.2.1. (περ.γ') της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. 3/24.11.1992, η ανταλλαγή αγαθών θεωρείται διπλή πώληση και συνεπώς ο καθένας  από τους συμβαλλόμενους θεωρείται, για το παρεχόμενο από αυτόν αγαθό ως πωλητής και  για το λαμβανόμενο απ' αυτόν ως αγοραστής. Άρα πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια. Τα προαναφερόμενα ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση ανταλλαγής αγαθών με υπηρεσίες.

3. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η παραχώρηση χώρου ιστοσελίδας στο internet σε τρίτους με σκοπό τη διαφήμισή τους, θεωρείται παροχή υπηρεσιών και  πρέπει να εκδίδονται προς κάθε αντισυμβαλλόμενο πελάτη - επιτηδευματία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (σχετ. έγγραφο 1040021/254/0015/21.4.1999)

4. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον παρέχετε υπηρεσίες διαφήμισης μέσω της ιστοσελίδας σας στο διαδίκτυο σε επιτηδευματίες- ιδιοκτήτες άλλων διαδικτυακών τόπων και αντίστροφα ήτοι παρέχονται από αυτούς σε εσάς υπηρεσίες διαφήμισης μέσω των δικών τους ιστοσελίδων, η συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ως ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των υπόψη επιτηδευματιών και πρέπει να εκδίδονται εκατέρωθεν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Τέλος, τα παραπάνω αναφερόμενα ήτοι εάν οι υπόψη υπηρεσίες διαφήμισης παρέχονται «δωρεάν» ή έναντι τιμήματος, σε κάθε περίπτωση ως πραγματικά περιστατικά, αποτελούν αντικείμενο έρευνας του φορολογικού ελέγχου.

Η Δ/νση Φ.Π.Α. στην οποία έχει κοινοποιηθεί η υπόψη αίτηση με το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης