Αποτελέσματα live αναζήτησης

1010317/63/0015/31.3.2008 Έκδοση Τ.Π.Υ. τέλους χρήσης (31.12), που φέρει ημερομηνία θεώρησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1010317/63/0015/31.3.2008
Έκδοση Τ.Π.Υ. τέλους χρήσης (31.12), που φέρει ημερομηνία θεώρησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους


1010317/63/0015/31.3.2008 Έκδοση Τ.Π.Υ. τέλους χρήσης (31.12), που φέρει ημερομηνία θεώρησης μέχρι την 20η Ια

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1010317/63/0015/31.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065ΘΕΜΑ: Έκδοση Τ.Π.Υ. τέλους χρήσης (31.12), που φέρει ημερομηνία  θεώρησης μέχρι την 20η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.


Με την από 18.1.2008 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι η εταιρεία σας που έκανε έναρξη εργασιών το 2007 όφειλε να τιμολογήσει παρασχεθείσες υπηρεσίες σε πελάτη της μέχρι τις 31.12.2007. Το προβλεπόμενο για την τιμολόγηση φορολογικό στοιχείο (Τ.Π.Υ.) το θεώρησε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις 14.1.2008. Ζητάτε δε να σας γνωρίσουμε εάν είναι νόμιμη η έκδοση του Τ.Π.Υ μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Ιανουαρίου με ημερομηνία  31.12.2007 από το στέλεχος που φέρει θεώρηση 14.1.2008. Στο σχετικό ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του ν.2753/1999 και ισχύουν από 17.11.1999, όλα τα φορολογικά στοιχεία αξίας του άρθρου 12 (Τιμολόγια Πώλησης, Τ.Π.Υ., Πιστωτικά Τιμολόγια κ.λπ.) που πρέπει  να εκδοθούν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου από τη λήξη της χρήσης μήνα (20 Ιανουαρίου), με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα της οικείας χρήσης (31/12, 30/6), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτά παραδίδονται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν.

Περαιτέρω, όπως έχει ερμηνευθεί με την εγκύκλιο 1003691/12/ΠΟΛ.1010/0015/ 12.1.2000, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και προκειμένου να τηρείται η αρχή της  ενιαίας, κατά χρήση τουλάχιστον, αρίθμησης στα φορολογικά στοιχεία, σκόπιμη είναι η  χρήση ιδιαίτερης σειράς, χωρίς όμως να αποκλείεται η δυνατότητα έκδοσής τους από τα χρησιμοποιούμενα στελέχη των τρεχουσών συναλλαγών, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι εγγραφές στα βιβλία θα γίνονται στη χρήση που αφορούν.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γ', της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον  αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε χρησιμοποίησής τους από τα στοιχεία, μεταξύ  άλλων, το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών.

Με βάση τα προαναφερόμενα, είναι νόμιμη η έκδοση Τ.Π.Υ. με ημερομηνία έκδοσης την 31.12.2007, από στέλεχος που φέρει ημερομηνία θεώρησης το πρώτο εικοσαήμερο του  επόμενου μήνα (14.1.2008), εφόσον η έκδοσή του γίνει πράγματι μέσα στην κατ' επέκταση προβλεπόμενη προθεσμία δηλαδή 1Ιανουαρίου - 20 Ιανουαρίου. Άλλωστε το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να εκδοθεί με την ίδια ημερομηνία (31.12.2007) μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου και από τα χρησιμοποιούμενα στελέχη της τρέχουσας χρήσης (2008), τα οποία επίσης θα μπορούσαν να φέρουν θεώρηση του 2008.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης