019053/120/0015/27.3.2008

Διακίνηση μη εμπορεύσιμων αγαθών από επιχείρηση εκμετάλλευσης - διανομής κινηματογραφικών ταινιών

27 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 019053/120/0015/27.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Διακίνηση μη εμπορεύσιμων αγαθών από επιχείρηση εκμετάλλευσης  διανομής κινηματογραφικών ταινιών.


Με την από 14.2.2008 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι επιχείρηση που  δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση και διανομή κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας της αυτής διακινεί μεταξύ επιχειρήσεων κινηματογραφικών προβολών (κινηματογράφων) φίλμ μικρού μήκους που προβάλλουν τις προσεχώς προβαλλόμενες ταινίες (trailers), τα οποία όπως μας γνωρίζετε είναι πολύ μικρότερου βάρους και μήκους από τις κανονικές ταινίες και για την προβολή των οποίων δεν εισπράττεται αντάλλαγμα. Επίσης, αποστέλλει σε κινηματογράφους διαφημιστικό υλικό που σχετίζεται με προβαλλόμενες ταινίες (όπως αφίσες που αναρτώνται σε τοίχους ή στηρίζονται στο έδαφος, μπλουζάκια, φωτογραφίες, στυλό, τετράδια, μικρά δώρα πολύ μικρής αξίας κ.λ.π.) που στη συνέχεια διανέμεται στο κοινό. Τέλος θέτετε το ερώτημα εάν για τις παραπάνω διακινήσεις απαιτείται η έκδοση δελτίων αποστολής. Επί των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ορίζεται ότι Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

2. Με την ερμηνευτική εγκύκλιο 3/1992 του ως άνω νομοθετήματος έχουν γίνει δεκτές από τη Διοίκηση ορισμένες περιπτώσεις παραδόσεων ή διακινήσεων για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής μεταξύ των οποίων και η διακίνηση από διαφημιστικές επιχειρήσεις αφισών και φείγ βολάν, μακετών, ταινιών ή δισκετών (περ. γ' της παρ. 11.9.4 της παραπάνω εγκυκλίου). Επίσης, με το έγγραφό μας 1019916/1176/338/ 0014/25.3.1991 έχει γίνει δεκτό (και εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό 1056375/303/0015/21.5.1997) ότι για τη διακίνηση και δωρεάν διάθεση διαφημιστικών εντύπων από τις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης (μη διαφημιστικής) προς τους πελάτες για την προώθηση των προϊόντων της, δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη διακίνηση δεν είναι από αυτές στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. Επιπρόσθετα, έχει γίνει δεκτό να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση και δωρεάν διάθεση περιοδικών διαφημιστικού περιεχομένου(έγγ.1113950/929/0015/27.11.1992,1072786/518/0015/12.8.99).

3. Κατ' αναλογίαν των προαναφερθεισών περιπτώσεων μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις αποστολής και διακίνησης φιλμ μικρού μήκους που προβάλλουν τις προσεχώς προβαλλόμενες ταινίες (trailers) από τις εταιρίες εκμετάλλευσης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών προς τις επιχειρήσεις προβολής κινηματογραφικών ταινιών, αλλά και για τις διακινήσεις των ανωτέρω φιλμ μεταξύ των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση ότι από την προβολή των μικρού μήκους ταινιών αυτών δεν προκύπτει εισόδημα για τις ανωτέρω επιχειρήσεις και επιπλέον ότι η διακίνησή τους θα γίνεται με διακριτές συσκευασίες με σαφή χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα τις διαχωρίζουν από εκείνες των κανονικών εκμεταλλεύσιμων κινηματογραφικών ταινιών (π.χ. με αναγραφή επί των διακριτικών αυτών συσκευασιών των φράσεων «διαφημιστική ταινία μικρού μήκους για προβολή προσεχώς» ή «trailer» ή «διαφημιστική ταινία» κ.λ.π.). Η παραπάνω δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής για τις εν λόγω διακινήσεις των ταινιών μικρού μήκους «προσεχώς» παρέχεται εφόσον η διακίνηση δεν πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών και ειδικότερα εάν όντως πρόκειται για διαφημιστικές ταινίες μικρού μήκους εκείνων που θα προβληθούν προσεχώς και εάν η διακίνηση πραγματοποιείται μεταξύ των προαναφερθέντων μερών αποτελεί αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου.

4. Τέλος, για τις διακινήσεις των διαφημιστικών δώρων μικρής αξίας που σχετίζονται με τις προβολές ορισμένων κινηματογραφικών ταινιών (αφίσες, μπλουζάκια, στυλό κ.λ.π. με παραστάσεις ή λογότυπα από τις προβαλλόμενες ταινίες) με σκοπό τη δωρεάν διάθεση στο κοινό στους κινηματογράφους που προβάλλονται οι εν λόγω ταινίες, υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής στα οποία θα αναγράφεται ως σκοπός διακίνησης «δωρεάν διάθεση στο κοινό» και ως τόπος προορισμού τα συγκεκριμένα σημεία- περιοχές στα οποία θα διανεμηθούν τα εν λόγω δώρα(σχετ. έγγραφά μας 1038404/282/0015/14.6.2002,  1069201/520/0015/5.7.1996, 1034189/214/0015/29.5.1997, 1105261/631/0015/7.10.1998).

Taxheaven.gr