Αποτελέσματα live αναζήτησης

1015389/98/0015/24.3.2008 Μεταφόρτωση αγαθών μέσω εγκαταστάσεων ενδιάμεσης - τρίτης επιχείρησης

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1015389/98/0015/24.3.2008
Μεταφόρτωση αγαθών μέσω εγκαταστάσεων ενδιάμεσης - τρίτης επιχείρησης


1015389/98/0015/24.3.2008 Μεταφόρτωση αγαθών μέσω εγκαταστάσεων ενδιάμεσης - τρίτης επιχείρησης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1015389/98/0015/24.3.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Μεταφόρτωση αγαθών μέσω εγκαταστάσεων ενδιάμεσης - τρίτης  επιχείρησης.Με την παραπάνω σχετική αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι εταιρία παροχής υπηρεσιών logistics έχει συνάψει σύμβαση με εταιρία ειδών τροφίμων (πελάτης) καθώς και με τον προμηθευτή αυτού, βάσει της οποίας εμπορεύματα αγορασθέντα από τον τελευταίο (προμηθευτή), μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα (Φ.Ι.Χ.) του ίδιου ή και τρίτων συνεργατών του (με Φ.Δ.Χ.) στο χώρο μεταφόρτωσης της υπόψη εταιρίας logistics, όπου πραγματοποιείται η μεταφόρτωση σε Φ.Δ.Χ. συνεργατών αυτής, με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους στα καταστήματα του πελάτη. Η διαδικασία μεταφόρτωσης δεν ολοκληρώνεται, όπως αναφέρετε, την ίδια χρονική στιγμή με την άφιξη αλλά εντός της ίδιας ημέρας άφιξης των εμπορευμάτων και σε διάρκεια λίγων ωρών, χωρίς όμως να λαμβάνει χώρα αποθήκευση αυτών στις εγκαταστάσεις της υπόψη εταιρίας (logistics). Περαιτέρω, όπως αναφέρετε, ο προμηθευτής εκδίδει για τη διακίνηση των εν λόγω αγαθών δελτίο αποστολής, στο οποίο αναφέρεται ως τόπος προορισμού το συγκεκριμένο κάθε φορά κατάστημα του πελάτη, με παράλληλη αναφορά στο γεγονός της ενδιάμεσης στάθμευσης στο χώρο της υπόψη εταιρίας, για σκοπούς μεταφόρτωσης, καθώς επίσης και η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της διακίνησης από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή προς  τα καταστήματα του πελάτη (τελικός προορισμός).

Τέλος θέτετε το ερώτημα εάν υφίσταται για την εταιρία logistics υποχρέωση έκδοσης συνοδευτικού στοιχείου (δελτίου αποστολής), για τη διακίνηση των εμπορευμάτων από τις  εγκαταστάσεις αυτής προς τα καταστήματα του πελάτη ή αρκεί το αρχικό δελτίο αποστολής
του προμηθευτή μέχρι τον τελικό προορισμό αυτών.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ. (π.δ.  186/1992), τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους.

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει (έγγραφα1103317/782/0015/13.8.1993,1055665/373/0015/28.6.1999,1085644/633/0015/8.1.2002 και 1061474/662/0015/27.10.2003),σε περίπτωση μεταφόρτωσης εμπορευμάτων, σε Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ., προκειμένου να μεταφερθούν στον τελικό προορισμό (αποθηκευτικό χώρο  κ.λ.π.), μπορεί να χρησιμοποιείται το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο που αρχικά εκδόθηκε, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρεται το γεγονός της μεταφόρτωσης σε Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ., το σημείο - τόπος μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και η ώρα έναρξης της συγκεκριμένης μεταφοράς (μεταφόρτωσης).

3.Ενόψει των προαναφερομένων και στην περίπτωση που περιγράφεται στην παραπάνω σχετική αίτησή σας μπορεί να γίνει ανάλογη εφαρμογή της ανωτέρω θέσης της  Διοίκησης, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω οριζόμενες προϋποθέσεις, ήτοι αναγραφή επί του αρχικού συνοδευτικού στοιχείου (δελτίου αποστολής): α) της ημερομηνίας και ώρας έναρξης της αποστολής β) του τελικού προορισμού των εμπορευμάτων (τα συγκεκριμένα καταστήματα του πελάτη) και γ) το γεγονός της ενδιάμεσης στάθμευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρίας logistics και της μεταφόρτωσης σε Φ.Δ.Χ..

Επιπλέον δε πρέπει να αναγράφεται, κατά την αναχώρηση του αυτοκινήτου μετά τη μεταφόρτωση, η οποία λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα με διαφορά λίγων ωρών, όπως αναφέρετε, η ώρα έναρξης της διακίνησης για τον τελικό προορισμό των υπόψη εμπορευμάτων.

Τέλος, σε περίπτωση που η εταιρία logistics αναλαμβάνει τη μεταφορά (μετά τη μεταφόρτωση) των υπόψη εμπορευμάτων, χρησιμοποιώντας μεταφορικά μέσα τρίτων (Φ.Δ.Χ.), έναντι αμοιβής, λειτουργεί ως μεταφορικό γραφείο και κατά συνέπεια στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεούται να εκδίδει φορτωτική κατά την παραλαβή για μεταφόρτωση των εμπορευμάτων και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου (Φ.Δ.Χ.) στο οποίο μεταφορτώνονται, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ.6, του άρθρου 16 του Κ.Β.Σ, το πρώτο αντίτυπο της οποίας συνοδεύει τα εμπορεύματα μέχρι την  εγκατάσταση του τελικού παραλήπτη και ακολούθως επιστρέφεται στον εκδότη (εταιρία logistics).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης