1098065/650π.ε./0015/22.2.2008

Υποχρέωση ή μη έκδοσης Δ.Α. για διακινήσεις ετικετών (τοποθετούμενες επί ενδυμάτων, διαφημιστικού περιεχομένου κ.λπ.), μεταξύ εγκαταστάσεων της αυτής εταιρίας, από εταιρία ταχυμεταφορών (courier)

22 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1098065/650π.ε./0015/22.2.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη έκδοσης Δ.Α. για διακινήσεις ετικετών  (τοποθετούμενες επί ενδυμάτων, διαφημιστικού περιεχομένου κ.λπ.), μεταξύ εγκαταστάσεων της αυτής εταιρίας, από εταιρία ταχυμεταφορών (courier).


Με την από 16.10.2007 αίτησή σας θέτετε υπόψη μας ότι πελάτης σας ελληνική εταιρία θυγατρική πολυεθνικού ομίλου ένδυσης, δραστηριοποιείται στον τομέα του εμπορίου ετοίμων ενδυμάτων στην εγχώρια αγορά στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της δε αποστέλλει-διακινεί, από τα γραφεία της προς τα καταστήματά της, μεταξύ άλλων, μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, χάρτινα «καρτελάκια-ταμπελάκια» διαφόρων μεγεθών, τα οποία είτε χρησιμοποιούνται ως ετικέτες των ενδυμάτων είτε τοποθετούνται σε χώρο στη βιτρίνα των καταστημάτων ή σε stands ως διακοσμητικά, αλλά και για σκοπούς ενημέρωσης των πελατών στα πλαίσια πολιτικής κινήτρων (π.χ. προώθηση δωροκαρτών κλπ). Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρετε, τα εν λόγω «καρτελάκια-ταμπελάκια» εξυπηρετούν οργανωτικούς σκοπούς της υπόψη εταιρίας, δε διατίθενται περαιτέρω προς πώληση αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των καταστημάτων  της και δεν έχουν εμπορευματική αξία.

Τέλος ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν απαιτείται ή μη η έκδοση δελτίων αποστολής από την εν λόγω εταιρία, για τις διακινήσεις των υπόψη ειδών (χάρτινα «καρτελάκια ταμπελάκια») από τα γραφεία της προς τα καταστήματά αυτής, οι οποίες διενεργούνται μέσω
εταιρίας ταχυμεταφορών.

Σε σχέση με τα προαναφερόμενα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο,  απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη παροχής υπηρεσιών), σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του και επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του.

2. Περαιτέρω, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων κατά τη διακίνηση εγγράφων και αντικειμένων με ή χωρίς εμπορευματική αξία διευκρινίζονται με την εγκύκλιο Ε15039/71/ΠΟΛ.1019/19.1.1989,  σύμφωνα με την οποία, για την προώθηση στην έδρα της επιχείρησης ταχυμεταφορών αντικειμένων από τα κατά τόπους υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις ή το αεροδρόμιο και αντίστροφα, είτε αυτά προορίζονται για διανομή στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό, εκδίδεται δελτίο αποστολής, μόνο για τα αντικείμενα που έχουν εμπορευματική αξία. Για τα διάφορα έγγραφα και για κάθε αντικείμενο που δεν έχει καμία εμπορευματική αξία δεν απαιτείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (ούτε από τον αποστολέα ούτε από την εταιρία που κάνει τη μεταφορά).

3. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ.11.9.5. περ.γ' της αριθμ. 1118148/936/3/0015/24.11.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., μπορεί να μην εκδίδεται δελτίο αποστολής κατά τη διακίνηση από διαφημιστικές επιχειρήσεις αφισών και φέιγ βολάν, καθώς και
μακετών, ταινιών και δισκετών.

H ως άνω δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής κατά τη διακίνηση διαφημιστικού υλικού (αφισών, φέϊγ-βολάν, μακετών, ταινιών ή δισκετών) παρέχεται στις  διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον οι διακινήσεις των ειδών αυτών γίνονται στα πλαίσια της εκπλήρωσης του κυρίως σκοπού των (δημόσια προβολή με τα μέσα ενημέρωσης για εμπορικούς σκοπούς), δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω διακινήσεις δεν αποτελούν από μόνες τους στοιχεία προσδιορισμού του μεγέθους της συναλλακτικής τους δραστηριότητας. (Σχετ. έγγραφό μας 1100747/750/0015/16.12.2005).

4. Ενόψει των ανωτέρω για τις διακινήσεις των υπόψη ειδών (χάρτινα «καρτελάκιαταμπελάκια») από τα γραφεία της εταιρίας προς τα καταστήματά αυτής, οι οποίες  διενεργούνται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, μπορεί να μην εκδίδονται δελτία αποστολής, εφόσον τα διακινούμενα είδη (καρτελάκια-ταμπελάκια) δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αγαθών στην παρακολούθηση των οποίων αποβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 11), εξυπηρετούν οργανωτικούς σκοπούς της υπόψη εταιρίας, δεν διατίθενται περαιτέρω προς πώληση αλλά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των καταστημάτων της εταιρίας αυτής και δεν έχουν εμπορευματική αξία.

Taxheaven.gr