Αποτελέσματα live αναζήτησης

1019240/82/9.3.2009 Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1019240/82/9.3.2009
Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης


1019240/82/9.3.2009 Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1019240/82/9.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης-αποθήκευσης.


Με την από 16/2/2009 αίτησή σας μας γνωρίζετε ότι είστε εταιρεία διαμεταφορών και πραγματοποιείτε διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, τα οποία προσωρινά εναποθέτετε σε δικό σας αποθηκευτικό χώρο. Συγκεκριμένα πραγματοποιείτε μεταφορές εμπορευμάτων :  

α) από την Ελλάδα προς χώρες της Ε.Ε.

β) από την Ελλάδα προς χώρες εκτός της Ε.Ε. γ) από χώρες της Ε.Ε. προς την Ελλάδα και
δ) από χώρες εκτός της Ε.Ε. προς την Ελλάδα.

Ενόψει των ανωτέρω ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν για τις περιπτώσεις α',β' και δ' πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της ΠΟΛ.1100/4.4.1995 που επιβάλουν την  τήρηση βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης. Επίσης ζητάτε να σας γνωρίσουμε εάν θα πρέπει αντί του βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης να τηρείτε συνενωμένο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης και αποθήκευσης δεδομένου ότι για κάποια αγαθά που προσωρινά έχουν εναποτεθεί στην αποθήκη σας, στη συνέχεια λαμβάνετε εντολή από τον πελάτη σας για αποθήκευση αυτών, με ιδιαίτερη αμοιβή.

Επί των ερωτημάτων σας αυτών σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο.1041614/324/0015/ΠΟΛ.1100/4.4.1995, καθιερώθηκε από 1/6/1995, υποχρέωση τήρησης θεωρημένου διπλότυπου βιβλίου προσωρινής  εναπόθεσης αγαθών από τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν μεταφορές αγαθών (μεταφορικές, διαμεταφορικές κλπ), από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα μας και τα εναποθέτουν σε χώρους που ανήκουν σε αυτές ή εκμεταλλεύονται από αυτές. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνο για τα  μεταφερόμενα από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας αγαθά. και όχι για αυτά που μεταφέρονται από τρίτες χώρες προς τη χώρα μας ή από τη χώρα μας προς χώρες της Ε.Ε. ή εκτός αυτής.

2. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης β' της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης, αγαθών τρίτων, τηρεί απλότυπο βιβλίο αποθήκευσης σε μερίδες κατά αποθέτη.
 

3. Περαιτέρω με την παράγραφο 3 της εγκυκλίου μας 1135670/1350/0015/ ΠΟΛ.1306/5.12.1995 έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που μεταφορικές ή διαμεταφορικές επιχειρήσεις, εναποθέτουν προσωρινά αγαθά στις αποθήκες τους και φυσικά τα καταχωρούν στο βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, εφόσον στη συνέχεια λαμβάνουν εντολή από τον πελάτη τους για αποθήκευση, φύλαξη ή διατήρηση σε ψυγεία κλπ., τότε παρέλκει η τήρηση του βιβλίου αποθήκευσης της περίπτωσης η' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Στις περιπτώσεις μικτών επιχειρήσεων οι οποίες ενεργούν προσωρινή εναπόθεση και αποθήκευση αγαθών, μπορεί να συνενωθεί το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης με το βιβλίο αποθήκευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ., το οποίο (συνενωμένο βιβλίο) τηρείται αναλόγως, εάν πρόκειται για προσωρινή εναπόθεση ή αποθήκευση.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης έχετε μόνο για τα αγαθά που μεταφέρετε από χώρες της Ε.Ε. προς τη χώρα μας και προσωρινά εναποθέτετε στην αποθήκη σας (περίπτωση γ') και όχι για αυτά που
μεταφέρετε από τρίτες χώρες προς τη χώρα μας ή από τη χώρα μας προς χώρες της Ε.Ε. ή  εκτός αυτής (περιπτώσεις α', β' και δ'). Επίσης προκύπτει ότι μόνο εφόσον είστε  διαμεταφορική επιχείρηση και δεν ασκείτε διακεκριμένη δραστηριότητα εκμεταλλευτή  αποθηκευτικού χώρου, παρέλκει η τήρηση του βιβλίου αποθήκευσης, όταν για τα αγαθά αυτά, της περίπτωσης γ', τα οποία έχετε εναποθέσει προσωρινά στην αποθήκη σας και τηρείτε το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης, στη συνέχεια λαμβάνετε εντολή από τους πελάτες σας για αποθήκευση ή φύλαξη αυτών στην αποθήκη σας, με ιδιαίτερη αμοιβή. Για τα λοιπά αγαθά όμως των περιπτώσεων α', β' και δ' έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκευσης, εφόσον λαμβάνετε ιδιαίτερη αμοιβή για την αποθήκευσή τους. Συνεπώς, εφόσον διενεργείτε προσωρινή εναπόθεση και αποθήκευση αγαθών, πρέπει να τηρείτε εκτός από το βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης και το βιβλίο αποθήκευσης, για τα αγαθά όλων των περιπτώσεων (α', β', γ' και δ') εφόσον λαμβάνετε εντολή από τους πελάτες σας για αποθήκευση ή φύλαξη αυτών στην αποθήκη σας, με ιδιαίτερη αμοιβή, με δυνατότητα συνένωσής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης