1028234/Α123/0009/1.3.1996

Αυτόματη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

1 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
Αυτόματη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

1028234

Σε απάντηση της από 1.2.96 επιστολής σας προς τον κ. Υφυπουργό Οικονομικών, στην οποία διατυπώνετε προτάσεις για αυτόματη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων χρήσεων 1993 και 1994, σας γνωρίζουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται θέμα περαίωσης των χρήσεων αυτών, είτε με την απόφαση ΠΟΛ.1099/27.4.94 είτε με οποιοδήποτε άλλο συνοπτικό τρόπο. Οι υποθέσεις αυτές θα περαιωθούν με την προβλεπόμενη από τις φορολογικές διατάξεις διαδικασία.


Σχολιασμός της IPIROTIKI PUBLICATIONS

Στην πρότασή μας για αυτόματη περαίωση που προηγείται αυτού του κειμένου, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου απάντησε αρνητικά. Θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την στάση του Υπουργείου μέχρι το τέλος του 1996. Εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι διασταύρωση δεν γίνεται (μόνο ελέγχεται η αλγοριθμητική ορθότητα του Α.Φ.Μ.) και ούτε είναι εφικτό να ελεγχθούν 1.500.000 υποθέσεις των χρήσεων 1993 και 1994. Γίνεται προσπάθεια εισαγωγής των στοιχείων (συγκεντρωτικές τιμολογίων) χρήσης 1993, η οποία θα ολοκληρωθεί αλλά οι διασταυρώσεις που θα γίνουν το 1999 (τότε θα υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό) δεν θα αποδώσουν λόγω της μη εναρμόνισης των οικονομικών στοιχείων με το Εισόδημα και τον Φ.Π.Α. Παρά την αρνητική απάντηση δύσκολα το Υπουργείο θα βρει έσοδα για το 1996 και το 1997 οπότε ας αναμένουμε πιο ψύχραιμη τοποθέτηση.


Taxheaven.gr