1032331/154/16.3.2009

Έννοια Υποκαταστήματος

16 Μάρ 2009

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1032331/154/16.3.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Έννοια Υποκαταστήματος.


Με την από 20-3-2009 αίτησή σας, μας γνωρίζετε ότι:

Η εταιρία σας ……, έχει μισθώσει ένα πολυχώρο (κτίριο), του οποίου ο τρίτος όροφος έχει διαμορφωθεί σε χώρο καφέ. Η εκμετάλλευση του χώρου αυτού θα εκχωρηθεί σε εταιρία που εκμεταλλεύεται παρόμοιους χώρους. Παράλληλα, η εταιρία σας θα παρακρατήσει το
δικαίωμα να στο χώρο αυτό να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις δίσκων, καλλιτεχνών, βιβλίων, διαλέξεων κ.λ.π. με πληρωμή ανταλλάγματος από τους προσερχόμενους. Δεδομένου ότι στους υπόλοιπους ορόφους θα λειτουργούν άλλες δραστηριότητες της εταιρίας σας (πώληση CD, DVD, βιβλίων κ.λ.π.) και ότι ο χώρος αυτός, όπως προφορικά μας διευκρινίσατε, επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με τους άλλους χώρους, ζητάτε να σας γνωρίσουμε αν τα έσοδα παροχής από τον συγκεκριμένο χώρο είναι δυνατόν να εισπράττονται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που να εκδίδεται από ταμειακή μηχανή (Η/Υ) ευρισκόμενη στην είσοδο του συγκεκριμένου χώρου.

Επί του θέματος αυτού σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται η έννοια του υποκαταστήματος.

2. Περαιτέρω από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.  προκύπτει ότι εγκαταστάσεις του επιτηδευματία που είναι στο ίδιο κτίριο και από τις οποίες διενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, θεωρούνται ως χωριστά  υποκαταστήματα, τα οποία απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων με εξαίρεση τα πρόσθετα βιβλία.

3. Ακόμη, σύμφωνα με τη διοικητική πρακτική που ακολουθείται (προφορικές  οδηγίες), η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας (παραγωγική, συναλλακτική,  αποθήκευση κ.λ.π.) από επιτηδευματία σε κτίριο που εξ ολοκλήρου ανήκει ή κατέχεται απ' αυτόν (δεν δραστηριοποιείται δηλαδή άλλος επιτηδευματίας στο ίδιο κτίριο) θεωρείται ως ενιαίος επαγγελματικός χώρος και συνεπώς δηλώνεται ως μία εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα ή αποθήκη κ.λ.π.).

Ομοίως και η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας από επιτηδευματία σε διαφορετικούς ορόφους του ιδίου κτιρίου που επικοινωνούν εσωτερικά (με σκάλα), θεωρείται ότι συντελείται από ενιαίο επαγγελματικό χώρο, ανεξάρτητα αν στον ίδιο όροφο (και χώρο) του κτιρίου δραστηριοποιείται και άλλος επιτηδευματίας και συνεπώς δηλώνεται και από αυτόν ως εγκατάσταση. Στην περίπτωσή σας δε, δεν τίθεται θέμα συστέγασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 8 του ΚΒΣ (π.δ.186/1992), καθώς εσείς παρέχετε υπηρεσία (διαλέξεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.) και εμπορεύεστε CD, DVD, βιβλία κ.λ.π., ενώ ο  άλλος επιτηδευματίας έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση καφετέριας.

4. Έπειτα από τα προαναφερόμενα, στην περίπτωσή σας, η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων (παρουσιάσεις δίσκων, καλλιτεχνών, διαλέξεων κ.λ.π.), σε χώρο που βρίσκεται σε όροφο, ο οποίος επικοινωνεί εσωτερικά με σκάλα με τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου, το οποίο εξ ολοκλήρου εκμεταλλεύεστε, ανεξάρτητα αν όπως προαναφέρθηκε, στον ίδιο χώρο από κοινού δραστηριοποιείστε με άλλον επιτηδευματία, θεωρείται ότι συντελείται από ενιαίο επαγγελματικό χώρο και συνεπώς οι συνεχόμενοι όροφοι θεωρούνται ως μία εγκατάσταση και όχι ως υποκατάστημα, οι δε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό θα εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) και του άρθρου 1 του ν.1809/1988.

Taxheaven.gr