Αποτελέσματα live αναζήτησης

1051588/250/15.6.2009 Υποχρέωση ή μη αναγραφής της χώρας προέλευσης των κρεάτων στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1051588/250/15.6.2009
Υποχρέωση ή μη αναγραφής της χώρας προέλευσης των κρεάτων στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών

1051588/250/15.6.2009 Υποχρέωση ή μη αναγραφής της χώρας προέλευσης των κρεάτων στα εκδιδόμενα φορολογικά στο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1051588/250/15.6.2009


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη αναγραφής της χώρας προέλευσης των κρεάτων στα  εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθώνΑπαντώντας στην από 22.5.2009 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού ως είδος θεωρείται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης, διαζευκτικά ή αθροιστικά. Ειδικά, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές η ονοματολογία-περιγραφή του είδους λαμβάνεται, όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. όπως ισχύουν, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, όπως υπέρβαση ορίων ακαθάριστων εσόδων αναλόγως του αντικειμένου εργασιών (εμπορία, επεξεργασία κ.λπ.).

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκης αναγράφει στις εκδιδόμενες αποδείξεις λιανικής πώλησης το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε.

4. Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και εφόσον συντρέχουν οι ως άνωθεν προϋποθέσεις, το σφάγιο ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης θεωρείται διαφορετικό είδος και οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου αποθήκης πρέπει να τηρούν χωριστές μερίδες (καρτέλες) κατ' είδος αγαθού, π.χ. είδος Α' «χοιρινό κρέας εγχώριο», είδος Β' «χοιρινό κρέας χώρα Α'», καθώς επίσης να αναγράφουν το είδος του αγαθού που πωλείται κατά τον ίδιο τρόπο στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδουν.

5. Ακόμη, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Κ.Β.Σ. το είδος των αγαθών κατά τα ανωτέρω αναγράφεται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο των Δελτίων Αποστολής και των τιμολογίων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ο εκδότης τους ή από το γεγονός ότι τυχόν απαλλάσσεται από την τήρηση αυτών, καθώς επίσης και ανεξάρτητα από την τήρηση ή μη βιβλίου αποθήκης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης