1091869/509/0015/25.9.2008

Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου. Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.

25 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 1091869/509/0015/25.9.2008


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου. Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ.


Με την από 10/9/2008 αίτησή σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε σχετικά με τις εργασίες φωτογράφου. Ειδικότερα εάν:

• η παραλαβή φιλμ από ιδιώτη προς εμφάνιση κι εκτύπωση τους σε εργαστήρια τρίτων θεωρείται παροχή υπηρεσίας ή παραγωγή προϊόντος,

• η διενέργεια της παραπάνω διαδικασίας απαιτεί την τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής,

• για την παραλαβή οπτικού δίσκου από ιδιώτη με σκοπό την εμφάνιση των φωτογραφιών με ιδία μηχανήματα (εκτυπωτή) πρέπει να τηρείται βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών και ποσοτικής παραλαβής ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής. Σχετικά με τα ερωτήματα που θέτετε αναφορικά με τα παραπάνω σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (186/1992) μεταξύ άλλων ορίζετε ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως
κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία, σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα).

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.

• Συνεπώς οι εμφανίσεις φιλμ και εκτυπώσεις φωτογραφιών από cd (οπτικός δίσκος) που παραλαμβάνει ο φωτογράφος από ιδιώτες, σε εργαστήρια τρίτων ή στο κατάστημά του, δεδομένου ότι από αυτές παράγεται νέο αγαθό (φωτογραφία) συνιστούν σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη παραγωγή αγαθού κατόπιν παραγγελίας του πελάτη ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής στο νέο προϊόν των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
• Βάσει των προαναφερόμενων προκύπτει ότι στην περίπτωση που στέλνονται τα φιλμ για επεξεργασία στα εργαστήρια τρίτων θα πρέπει να εκδίδεται για τη διακίνηση αυτή δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 του Κ.Β.Σ.
• Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ο επιτηδευματίας επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση χωρίς στοιχείο διακίνησης εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι επιτηδευματίας ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος, τηρεί στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται η παραλαβή, βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής για κάθε παραλαβή.

Στην παράγραφο 28.19.3 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 1016853/103/ΠΟΛ.1024/15.2.2007 αναφέρεται ότι η παραλαβή εμπορεύσιμων αγαθών -στη συγκεκριμένη περίπτωση φιλμ- από ιδιώτες για επεξεργασία (εμφάνιση και εκτύπωση φωτογραφιών) δεν δημιουργεί υποχρέωση τήρησης βιβλίου ή στοιχείου ποσοτικής παραλαβής. Αντίθετα εφόσον ο αποστολέας των αγαθών είναι και αυτός επιτηδευματίας, υπάρχει υποχρέωση τήρησής του εφόσον δεν συνοδεύονται με Δ.Α.

• Τέλος όσον αφορά στο ερώτημά σας αν απαιτείται τήρηση βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών για την εκτύπωση φωτογραφιών από οπτικό δίσκο που παραλαμβάνει ο φωτογράφος από ιδιώτη σας πληροφορούμε ότι βάσει των όσων ορίζονται στην παράγραφος 8 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών είναι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης για τα ίδια προϊόντα. Συνεπώς, εφόσον τηρείτε βιβλίο αποθήκης βάσει των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ., θα πρέπει για τα ίδια προϊόντα να τηρείτε και βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών.

Taxheaven.gr