ΠΟΛ.1077/8.3.1996

Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο

8 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1031303/2308-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η. Π. 11/03/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔIEΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1077

ΘΕΜΑ : Αναβίωση του δικαιώματος της ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο.


Σε συνέχεια της αριθμ. 1139530/11076-20/0016/14.12.1995 (ΠΟΛ. 1318) εγκυκλίου μας με την οποία σας γνωρίσαμε ότι παρεσχέθη το δικαίωμα της επανένταξης οφειλετών σε διακανονισμούς εξόφλησης χρεών προς το Δημόσιο σας πληροφορούμε ότι ο νόμος "Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών Κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις" ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύτηκε στις 7 Μαρτίου 1996 με αριθμό 2386 στο ΦΕΚ 43 Α'.

Επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλλουν όλες τις καθυστερούμενες δόσεις το αργότερο μέχρι και 16 Απριλίου 1996.

Υπενθυμίζουμε ότι για την επανάκτηση του δικαιώματος του διακανονισμού εξόφλησης των χρεών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση του οφειλέτη.


Taxheaven.gr