Αποτελέσματα live αναζήτησης

1008454/53/0015/23.1.2008 Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από Ασφαλιστή

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1008454/53/0015/23.1.2008
Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από Ασφαλιστή


1008454/53/0015/23.1.2008 Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από Ασφαλιστή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρωτ.: 1008454/53/0015/23.1.2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ               
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                        
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10       
Ταχ.Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:               
Τηλέφωνο: 2103610065


ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων από Ασφαλιστή .


Απαντώντας στην από 21.11.2007 ηλεκτρονική επιστολή σας που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας από τη Δ/νση Μητρώου με το 1120906/2769/ΔΜ Β'/331 έγγραφό της, σχετικά με τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ (π.δ.186/1992) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι κάθε ημεδαπό φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.
2. Επίσης, με την εγκύκλιο Α 9934/197/ΠΟΛ.176/23.6.1977 που εξακολουθεί να ισχύει, έχει γίνει δεκτό οι πράκτορες, παραγωγοί ασφαλειών και ασφαλειομεσίτες να μην εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που λαμβάνουν από αυτές για τη σύναψη για λογαριασμό τους ασφαλιστήριων συμβολαίων ή πρόσθετων πράξεων , αλλά να εκδίδονται από τις ως άνω ασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρημένες εκκαθαρίσεις για τις εν λόγω προμήθειες και λοιπά δικαιώματα που τους παρασχέθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 1569/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 13 του ν.2170/1993, «ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών , με βάση σύμβαση, έναντι προμήθειας για την πρόσκτηση εργασιών.». Εξάλλου από το άρθρο 1 του ν.1569/1985, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 του ν.2170/1993, προκύπτει ότι οι παραγωγοί ασφαλειών έχουν αντικατασταθεί από τους ασφαλιστικούς συμβούλους.
4. Συνεπώς, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει τους παραγωγούς ασφαλίσεων σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο και οι οποίοι διενεργούν πράξεις που σαφώς εμπίπτουν στην παραγωγική διαδικασία των ασφαλιστικών και λοιπών εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως των ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλειών κατά τα ανωτέρω (παρ.2 και 3 του παρόντος) και λαμβάνουν προμήθεια από τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που τους προσφέρουν , χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες.
5. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι η δραστηριότητά σας εμπίπτει στην έννοια του ασφαλιστικού συμβούλου και κατά συνέπεια θεωρήστε επιτηδευματίας με την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίων κι έκδοσης στοιχείων του Κώδικα αυτού κατά περίπτωση ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων με την επιφύλαξη των οριζόμενων με την εγκύκλιο Α 9934/197/ΠΟΛ.176/23.6.1977 στην οποία προβλέπεται η έκδοση εκκαθάρισης από την ασφαλιστική εταιρεία.
6. Η Δ/νση Μητρώου , στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
(Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2009 απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης