Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.92/21.9.2009 ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ Κ.Κ.Α. ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.92/21.9.2009
ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ Κ.Κ.Α. ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ Αριθ.92/21.9.2009 ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ Κ.Κ.Α. ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21/09/2009
Αριθ. Πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ Φ34/70/ 91257


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡ. ΑΠΑΣΧ. & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ                                
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 -10432                                                       
ΠΛΗΡΟΦ.:Ν. ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦ.: 210-5285578-579
FAX.: 210 -5243372             
 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 92
                   
ΘΕΜΑ: «ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ Α.Μ.Κ.Α. ΚΑΙ Κ.Κ.Α. ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.»


Μετά από αιτήσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίες υποβλήθηκαν στα περιφερειακά τμήματα του Οργανισμού και αφορούσαν την εξαίρεσή τους από το σύστημα ασφάλισης του Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ., επικαλούμενοι λόγους παραβίασης
α) θρησκευτικής και
β) συνταγματικής συνείδησης, το Τμήμα Μητρώου απέστειλε σχετικό ερώτημα προς τη Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.
   
Η Γ.Γ.Κ.Α., με το υπΆ αριθ. πρωτ. 20237/1173/Φ80321/31-08-09 έγγραφό της, το οποίο σας επισυνάπτουμε, μας γνωστοποίησε την απάντησή της, η οποία πρέπει να δίνεται στους αιτούντες εξαίρεση από σύστημα του Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ.
   
Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση που ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του Οργανισμού υποβάλλουν παρόμοιες αιτήσεις στα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε., η απάντηση θα είναι πανομοιότυπη με την αυτή του Υπουργείου.

Για τη διευκόλυνση των Περιφερειακών Τμημάτων και την αμεσότερη ενημέρωση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, συνημμένα σας διαβιβάζου-με πρότυπο απάντησης σε σχετικά ερωτήματα.
   
Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 της υπΆ αριθμ. πρωτ.: οικ.7791/245/Φ80321/30-03-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Καμία μεταβολή στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο δεν αλλάζει τον Α.Μ.Κ.Α. μετά την 1-6-2009, ο οποίος παραμένει σταθερός και αμετάβλητος και προσδιορίζει για πάντα ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο».

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω ώστε να επιτευχθεί η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.
    
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας.


 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


                                                                                    
Ακριβές Αντίγραφο
                                     
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
                                                                           
ΙΩΑΝΝΑ    ΜΑΡΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης