ΠΟΛ.1067/4.3.1996

Προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση

4 Μάρ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1027502/570/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 4.3.96/Ν.Χ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1067

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι σε περίπτωση που η οικοδομή κατοικήθηκε από τον ιδιοκτήτη, νομέα, επικαρπωτή κ.τ.λ.
Το ακαθάριστο εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκρισή της με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται, πάντως, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τοις εκατό (5%) ούτε μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982.

Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το τέσσερα τοις εκατό (4%) της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά τον χρόνο της φορολογίας.

Για την εφαρμογή αυτή της παραγράφου, η αξία της οικοδομής που ιδιοκατοικείται προσδιορίζεται κάθε τρία (3) έτη. Το οικονομικό έτος 1992 λαμβάνεται ως έτος βάσης για την πρώτη τριετία.

2. Με τις 1108283/383/ΠΟΛ. 1240/25.9.95, 1117531/423/ΠΟΛ. 1262/19.10.95 και 1120731/437/ΠΟΛ. 1270/31.10.95 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίστηκαν νέες τιμές ζώνης σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση, σε περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1993, το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα που προσδιορίστηκε για πρώτη φορά το έτος 1993, αποτελεί για την οικοδομή αυτή το έτος βάσης της
τριετίας των ετών 1993-1995 και η ίδια αξία θα επαναληφθεί τα δύο επόμενα έτη 1994 και 1995. Ομοίως, για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση, σε περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1994 ή ιδιοκατοικήθηκε από προηγούμενα έτη και το έτος
1994 αρχίζει νέα τριετία, το ίδιο τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση που προσδιορίστηκε ήδη στο έτος 1994 θα επαναληφθεί και στα δύο επόμενα έτη 1995 και 1996.

4. Σε περίπτωση που η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ιδιοκατοικήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 1995 ή ιδιοκατοικείται από προηγούμενα έτη και το έτος 1995 αρχίζει νέα τριετία, το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα που θα προσδιορισθεί για το έτος 1995 θα αποτελέσει για την οικοδομή αυτή το έτος βάσης, νέας τριετίας, των ετών 1995-1997 και η ίδια αξία θα επαναληφθεί στα δύο επόμενα έτη 1996 και 1997.
Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού ετήσιου εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση, αν η ιδιοκατοικούμενη οικοδομή, βρίσκεται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα ληφθεί υπόψη, για τον προσδιορισμό της αξίας της οικοδομής, κατά περίπτωση, η τιμή ζώνης που προσδιορίστηκε με τις πιο πάνω 1108283/383/ΠΟΛ. 1240/25.9.95, 1117531/423/ΠΟΛ. 1262/19.10.95 και 1120731/437/ΠΟΛ. 1270/31.10.95 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Στις περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων θα ληφθούν υπόψη οι πραγματικές
αξίες που ισχύουν στην περιοχή το 1995.

5. Εκτός των όσων αναφέρονται πιο πάνω σχετικά με το παραπάνω θέμα, πρόκειται να δοθούν λεπτομερείς οδηγίες με τη διαταγή μας, για τη συμπλήρωση του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου που θα επακολουθήσει.


Taxheaven.gr