Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1066/1.3.1996 Προσδιορισμός καθαρών κερδών εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1066/1.3.1996
Προσδιορισμός καθαρών κερδών εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ

ΠΟΛ.1066/1.3.1996 Προσδιορισμός καθαρών κερδών εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 1 Μαρτίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1027084/15004/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 4.3.96/Κ.Κ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1066

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός καθαρών κερδών εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών των εκμεταλλευτών υπεραστικών λεωφορείων, ενταγμένων στο ΚΤΕΛ, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:


1.- Σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 186/1992 οι εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως, συνεπώς και οι εκμεταλλευτές λεωφορείων ενταγμένων στα ΚΤΕΛ, έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων).

2.- Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον αυτές παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες και στερούνται αξιολόγων αποθεμάτων κατά τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου, εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών που αναφέρονται στις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκμεταλλευτές λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.

3.- Σε περίπτωση όμως που από τον λεωφορειούχο δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία ή τηρούνται ανακριβή ή ανεπαρκή βιβλία και εφόσον η ανεπάρκεια καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων, τότε μόνο τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται εξωλογιστικά, με τη χρήση του μοναδικού
συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος προσαυξάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν.2238/1994, κατά 50% ή 100%, κατά τα ειδικότερα στη διάταξη αυτή οριζόμενα.

4.- Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκμεταλλευτές υπεραστικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποχρεούνται να προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη, τα οποία και θα πρέπει να περιλάβουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και μόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών τους θα εφαρμοσθεί ο μοναδικός συντελεστής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης