Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1124/15.9.2009 Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

Σχόλια: Η απόφαση αυτή έχει καταργηθεί με την ΠΟΛ.1157/23.12.2009 Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1124/15.9.2009
Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

ΠΟΛ.1124/15.9.2009 Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα,15/9/2009                              
Αρ.Πρωτ.: 1088566/ 7245/1101/Α0014
 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ  Α΄
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ:106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.:210 3647202-5
E-mail:[email protected]


ΠΟΛ.1124

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004

                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις παρακάτω διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000   (ΦΕΚ 248  Α).

α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34

β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28

γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35

ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38.

2. Την ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004(ΦΕΚ 1164 Β΄/30-7-2004)

3.Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.

4.Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993 όπως ισχύει.

5.Την 1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009(ΦΕΚ Β΄40/16-1-2009) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
 

                                                  
Αποφασίζουμε

1. Το οριζόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 όριο επιστρεφόμενου πιστωτικού υπολοίπου, καταργείται, για τις επιχειρήσεις που ως αντικείμενο εργασιών έχουν και την διενέργεια πράξεων των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του κώδικα ΦΠΑ (κυρ.ν.2859/2000).

2.Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία της Α.Υ.Ο.Ο. 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    
Ακριβές αντίγραφο                        
Η προϊσταμένη της γραμματείας                           
A.A. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ


Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Αντ. Μπέζας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης