Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τιμοκατάλογος Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008-2009

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Τιμοκατάλογος
Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008-2009


Τιμοκατάλογος Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008-2009

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ.


Ι. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών : 170,00

            ΙΙ. Επιχειρήσεις Εμπορικές  Βιοτεχνικές :210,00

            III. Επιχειρήσεις Μικτές : 260,00 

      

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 15,00 κατ' απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.


2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ


Ι. Επιχειρήσεις Ατομικές : 390,00

ΙΙ. Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε. : 610,00

ΙΙΙ. Εταιρείες Ε.Π.Ε : 660,00

ΙV. Εταιρείες Α.Ε. : 770,00

 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 30,00 κατ' απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της Επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.


3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 3427/05

ανεξαρτήτου κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. και νομικής μορφής της (μηνιαία) :

 1. 1ο Τεχνικό Έργο : 500,00

 2. 2o Τεχνικό Έργο : 300,00

 3. 3ο Τεχνικό Έργο : 200,00

 4. Πέραν του τρίτου τεχνικού έργου της επιχείρησης τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας των συμβαλλόμενων.


4. ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α.)


 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Α - Β κατ.) : 85,00

 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Γ κατ.) :100,00

 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Α-Β κατ): 165,00

 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Γ κατ): 200,00

 • Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ :85,00

 • Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. : 110,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων(πλην επαγγελματιών): 85,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα

από ακίνητα(πλην επαγγελματιών): 100,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3: 180,00

 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3

και με Εισόδημα ακινήτων: 220,00

 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών

Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης): 770,00

 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων: 320,00

 • Λοιπές Δηλώσεις μη σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος (Κτηματολόγιο-Μεταβιβάσεις Ακινήτων κ.λ.π.):100,00

 • Δήλωση Ε.Τ.ΑΚ Νομικών Προσώπων ( ανά φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτων): 15,00

 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών: 125,00

 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Α-Β κατ.):110,00

 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Γ κατ) : 220,00

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι παρακάτω αμοιβές περιλαμβάνουν την εργασία που θα εκτελεστεί από τον αρμόδιο λογιστή στη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και μόνον. Δηλαδή δεν περιλαμβάνουν και αμοιβές διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων των φορολογούμενων σε ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια.


Α) ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(ανά ώρα απασχόλησης) : 25,00


Β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(κατ' αποκοπή)

 1. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 70,00

 2. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους ( Γ κατ.) : 90,00

 3. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 330,00

 4. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Γ κατ.): 660,00


Γ)ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

 1. Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Α-Β-Γ κατ. ):270,00

 2. Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Α-Β-Γ κατ.): 330,00

 3. Έναρξη Ε.Π.Ε. : 500,00

 4. Έναρξη Α.Ε. : 830,00

 

Δ) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

 1. Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων : 270,00

 2. Διακοπή Ο.Ε.-Ε.Ε. : 390,00

 3. Διακοπή Ε.Π.Ε.: 660,00

 4. Διακοπή Α.Ε.: 1320,00


Ε) ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

( αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση) : 55,00


 

ΙΣΧΥΣ 2008-09


            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΜΙΧΑΗΛ                                                           ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης