ΠΟΛ.1062/28.2.1996

Κυκλοφορία νέων εντύπων παραβόλων

28 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Κυκλοφορία νέων εντύπων παραβόλων

1025850/1861/0016/ΠΟΛ. 1062/28.2.1996

ΠΟΛ 1062

Σας πληροφορούμε ότι ήδη έχουν εκτυπωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία τα νέα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ σε κλάσεις των 50, 100, 200, 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 και 20.000 σε εκτέλεση της αριθ. 1013976/759/0016/2.2.1996 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών.


Με τα νέα έντυπα θα εισπράττονται έσοδα, που προέρχονται από τα τέλη που καταβάλλεται για τον τεχνικό έλεγχο - ΚΤΕΟ και Ειδικού Ελέγχου Καυσαερίων (όταν ο δεύτερος γίνεται στα ΚΤΕΟ) και τα οποία εισάγονται στον Κ.Α.Ε.1375 "Ειδικά Τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου Οχημάτων".

Διευκρινίζουμε ότι για τους Ειδικούς Ελέγχους Καυσαερίων που γίνονται εκτός ΚΤΕΟ, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα. Παρακαλούμε ανάλογα με τις ανάγκες σας να ζητήσετε από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. να σας
εφοδιάσει με τα νέα έντυπα.

Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην οίκοθεν αποστολή των νέων εντύπων παραβόλων ΚΤΕΟ σε όλες τις Δ.Ο.Υ. που λειτουργούν στις έδρες νομών, καθώς και στις Δ.Ο.Υ. Ενσήμων, ΚΑ' Αθηνών, Αγ. Παρασκευής, Β' Περιστερίου, Αγίου Δημητρίου και Ελευσίνας. Στους νομούς, όπου στην έδρα τους λειτουργούν πέραν της μιας Δ.Ο.Υ., η οίκοθεν αποστολή θα γίνει στην Α' Δ.Ο.Υ.


Taxheaven.gr