Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1061/29.2.1996 α) Παραλαβή και συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε.κ.λπ. έντυπο Ε5 β) Τιμές ζώνης και συντελεστής εμπορικότητας που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για το οικον. έτος 1996 (χρήση 1995).

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1061/29.2.1996
α) Παραλαβή και συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε.κ.λπ. έντυπο Ε5 β) Τιμές ζώνης και συντελεστής εμπορικότητας που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για το οικον. έτος 1996 (χρήση 1995).

ΠΟΛ.1061/29.2.1996 α) Παραλαβή και συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε.κ.λπ. έντυπο Ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 1996
Αριθμ. Πρωτ.: 1026159/550/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1061

ΘΕΜΑ : α) Παραλαβή και συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π. έντυπο Ε5.
β) Τιμές ζώνης και συντελεστής εμπορικότητας που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για το οικον. έτος 1996 (χρήση 1995).

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σχετικά με τα παραπάνω θέματα, σας
πληροφορούμε τα εξής:

Α) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ


1.- Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οικον. έτους 1996 των Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ κ.λπ. έντυπο Ε5, δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές σε σχέση με την αντίστοιχη δήλωση του οικον. έτους 1995.

2.- Η μόνη αξιόλογη μεταβολή εμφανίζεται:

α) Στον πίνακα Η' της τρίτης σελίδας όπου αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή και για μέχρι τρείς (3) κοινωνούς από
τους συμμετέχοντες σε κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των
κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι.

β) Στους πίνακες ΙΒ' και ΙΓ' του ίδιου εντύπου (Ε5) όπου συμπληρώνονται η δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας κ.λπ., για τους δικαιούχους επιχειρηματικής αμοιβής και οι δηλώσεις, αντίστοιχα, των ομόρρυθμων εταίρων ή των κοινωνών.

3.- Συνεπώς, οι οδηγίες για την παραλαβή και συμπλήρωη των ανωτέρω δηλώσεων που σας παρασχέθησαν με την αριθμ. 1022574/ΠΟΛ. 1045/17.2.1995 διαταγή μας, για τις δηλώσεις του οικον. έτους 1995, παραμένουν οι ίδιες και για τις δηλώσεις του οικον. έτους 1996.

Β) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ


Σχετικά με τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, για την εξεύρεση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του Ν.2238/1994, λαμβάνονται υπόψη η τιμή ζώνης και ο συντελεστής εμπορικότητας που ίσχυαν την 1.1.1995, όπως ορίζονται από τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων και που ενδεχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν, λόγω
αλλαγής του τρόπου υπολογισμού τους, από την τιμή ζώνης και το συντελεστή εμπορικότητας, που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995 (χρήση 1994), οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιημένες τιμές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης