1114100/11291πε/Β0012/8.2.2008

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.3634/2008.

8 Φεβ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1114100/11291πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 34 του ν.3634/2008.

Απαντώντας στη σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε, ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α' 9) ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.3522/2006 δεν ισχύει για μετασχηματισμούς που πραγματοποιήθηκαν με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού προηγούμενο της ημερομηνίας δημοσίευσης του ως άνω νόμου.


Taxheaven.gr