ΠΟΛ.1060/28.2.1996

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 από επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών

28 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1026050/549/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 28.2.1996/Μ.Α.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1060

ΘΕΜΑ : Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 απο επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών.

Σχετικά με ο παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1996 των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών, θα υποβληθούν με βάση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 13 του άρθρου 33
του Ν.2238/1994 όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αναπροσαρμογή που έγινε σύμφωνα με την 1137833/ΠΟΛ. 1310/12.12.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου ως ακολούθως:


¦ Ωφέλιμο φορτίο ¦ Με οδηγό ¦ Με οδηγό τρίτο ¦
¦ (τόνοι) ¦ τον ιδιοκτήτη ¦ πρόσωπο ¦
+


¦ μέχρι 5 ¦ 2.430.000 ¦ 1.660.000 ¦
¦ πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.100.000 ¦ 2.200.000 ¦
¦ πάνω από 11 μέχρι 16,5 ¦ 3.760.000 ¦ 2.660.000 ¦
¦ πάνω από 16,5 μέχρι ¦ 4.430.000 ¦ 2.880.000 ¦
LΤα παραπάνω διαμορφωθέντα ποσά εισοδήματος μειώνονται, κατά ποσοστό 20%, εάν η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης έχει την έδρα της σε πόλη με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.

2. Συνεπώς τα πιο πάνω ποσά εισοδήματος πρέπει να περιληφθούν από τους φορολογούμενους στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος του οικονομικού έτους 1996 και η εκκαθάριση του φόρου, θα γίνει με βάση τα ποσά αυτά και όχι με τα ποσά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία τους.

3. Το ποσό του εισοδήματος που θα δηλωθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω θα θεωρηθεί οριστικό, εάν στη χρήση 1995 δεν υπάρχει ουσιαστική παράβαση του ΚΒΣ και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί δηλώσεις ΦΠΑ.

4. Το ΚΕΠΥΟ στο οποίο κοινοποιείται η διαταγή μας αυτή, θα προβεί στην εκκαθάριση του φόρου με βάση τα καθαρά κέρδη που αναγράφονται στους κωδικούς 363-364 του εντύπου Ε10 και όχι με τυχόν κέρδη των βιβλίων και στοιχείων που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 361-362 του ίδιου εντύπου.


Taxheaven.gr