Αποτελέσματα live αναζήτησης

1112855/11244πε/Β0012/27.2.2008 Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1112855/11244πε/Β0012/27.2.2008
Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες.

1112855/11244πε/Β0012/27.2.2008 Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1112855/11244πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, οι οποίες σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου έχουν εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.τ.λ.), ορίζεται ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

2.    Με τα αρ. πρωτ. 1067396/11005/Β0012/19.10.2006, 1119037/11617πε /Β0012/13.01.2006 και 1042192/10603/Β0012/30.06.2004 έγγραφά μας έχει γίνει δεκτό ότι η ζημία που πραγματοποίησε υποκατάστημα ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση στην αλλοδαπή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης εταιρείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.. Η ζημία αυτή συμψηφίζεται με τα κέρδη που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει το υποκατάστημα στην αλλοδαπή στις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις, εφόσον βέβαια επιτρέπεται από τη φορολογική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας.

Επιπλέον, έχει γίνει δεκτό ότι σε φορολογία θα υπαχθεί ολόκληρο το ποσό των κερδών του υποκαταστήματος, δηλαδή πριν από το συμψηφισμό της ζημίας της προηγούμενης χρήσης, καθόσον κατά ρητή διατύπωση του νόμου η ζημία αλλοδαπής προέλευσης αγνοείται στην Ελλάδα και μπορεί να συμψηφισθεί μόνο με εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης (αρ. πρωτ. 1067396/11005/Β0012/19.10.2006 έγγραφό μας).

3.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας προτίθεται να ιδρύσει υποκαταστήματα σε διαφορετικές χώρες στην αλλοδαπή. Από τα υποκαταστήματα αυτά ορισμένα θα παρουσιάσουν κέρδη και ορισμένα άλλα ζημία.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αν από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους, στο οποίο το εγκατεστημένο υποκατάστημά σας εμφανίσει ζημία, επιτρέπεται η μεταφορά της ζημίας στα επόμενα έτη, τότε για την ζημία αυτή, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, δηλαδή δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός της ζημίας με κέρδη άλλου υποκαταστήματος στην αλλοδαπή, γιατί διαφορετικά θα είχαμε διπλή αναγνώριση της υπόψη ζημίας για την επιχείρησή σας. Αντίθετα, αν δεν προβλέπεται η μεταφορά της συγκεκριμένης ζημίας (υποκαταστήματος αλλοδαπής) στα επόμενα έτη, τότε αυτή συμψηφίζεται με θετικά εισοδήματα αλλοδαπής και το τυχόν απομένον κέρδος υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Αν όμως προκύπτει ζημία από το συμψηφισμό αυτό, αυτή δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης