Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1020/27.2.1996 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-1996 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1020/27.2.1996
Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1009537/10043/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 28.2.96/Ν.Χ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄

ΠΟΛ 1020

ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών.

Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα, αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.2238/1994 ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2. Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 1 περ. β' του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων του άρθρου 101 παρ. 1 (ΑΕ, ΕΠΕ κ.τ.λ.) λαμβάνονται το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παρ. 1, 2 και 3, 30, 37, 40, 41, καθώς και κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2335/1995 ορίζεται ότι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 12 του Ν.3213/1955 μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών για τις επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας καταργούνται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του νόμου αυτού. Οι εργοδοτικές εισφορές, που καταβλήθηκαν εις ολόκληρον στο ΙΚΑ, ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και ΤΑΞΥ λόγω μη εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων, επιστρέφονται άτοκα συμψηφιζόμενες με τυχόν υπάρχουσες οφειλές του εργοδότη. Το υπολειπόμενο επιστρεπτέο ποσό, αν υπάρχει, καταβάλλεται ανάλογα με το ύψος αυτού κατ' ανώτατο όριο σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις και η κάθε δόση συμψηφίζεται με τις τρέχουσες εισφορές του μήνα που αυτή είναι επιστρεπτέα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται με δόσεις, όπως ορίζεται παραπάνω. Οι εισφορές των ασφαλισμένων επιστρέφονται άτοκα και εφάπαξ ύστερα από αίτηση των ίδιων των ασφαλισμένων στον οικείο φορέα. Για τον κατά τα παραπάνω συμψηφισμό ή επιστροφή υποβάλλονται σχετικές αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους εντός προθεσμίας 5 ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Από τις παραπάνω εισφορές εκείνες που αντιστοιχούν σε περίοδο απασχόλησης προγενέστερης της πενταετίας από την ημερομηνία κατάργησής τους δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται, έστω και αν έχουν υποβληθεί σχετικά προς τούτο αιτήματα. Τυχόν εκκρεμείς δίκες καταργούνται. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του Ν.2335/1995 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από την 6.9.1995.

4. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.2238/1994 συνάγεται ότι οι κατά τις υπόψη διατάξεις του Ν.2335/1995 συμψηφιζόμενες ή επιστρεφόμενες κατά περίπτωση εργοδοτικές εισφορές συνιστούν για τις δικαιούχους ΑΕ, ΕΠΕ κ.τ.λ. ακαθάριστα έσοδα. Περαιτέρω και σύμφωνα με την πάγια δικαστηριακή και διοικητική νομολογία, τα ακαθάριστα έσοδα κτώνται κατά το χρόνο που γεννάται το δικαίωμα του δικαιούχου να εισπράξει αυτά, αδιάφορα αν τα εισέπραξε ή όχι. Κατά συνέπεια, χρόνος κτήσης των παραπάνω ακαθάριστων εσόδων, γεγονός κρίσιμο για την επιβολή φόρου σε αυτά, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι δικαιούχες ΑΕ, ΕΠΕ κ.τ.λ. αποκτούν το δικαίωμα είσπραξης ή συμψηφισμού αυτών με οφειλές τους, ανάλογα την περίπτωση. Ειδικότερα, το ποσό των επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών που συμψηφίζεται με τις υπάρχουσες οφειλές των δικαιούχων ΑΕ, ΕΠΕ κ.τ.λ. αποκτάται κατά το χρόνο του συμψηφισμού του, ενώ το ποσό των επιστρεφόμενων εργοδοτικών εισφορών καθεμιάς από τις 60 μηνιαίες δόσεις, αδιάφορα αν οι δικαιούχες ΑΕ, ΕΠΕ κ.τ.λ. έχουν τρέχουσες εισφορές τον μήνα που αυτή (καθεμιά δόση) είναι επιστρεπτέα, αποκτάται κατά το χρόνο που λήγει αυτή.

5. Περαιτέρω, η επιστροφή στους δικαιούχους εργαζομένους των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 11 του Ν.2335/1995, προσομοιάζει με την καταβολή αναδρομικών αποδοχών (σχετ. 0755/4.12.1986 έγγραφο).

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του Ν.2238/1994 χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξής του. Επομένως, χρόνος κτήσης των παραπάνω επιστρεφόμενων ποσών, είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι δικαιούχοι απόκτησαν δικαίωμα είσπραξης. Επίσης, στα επιστρεφόμενα ποσά κατά την καταβολή πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% (σχετ. 1128049/2911/Α0012/ΠΟΛ. 1288/16.11.1995 διαταγή Υπ.Οικονομικών).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης