Αποτελέσματα live αναζήτησης

1011553/84/0015/16.2.1996 Απάντηση σε ερώτημα της "IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A." σχετικά με την υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου απογραφής κ.λπ.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1011553/84/0015/16.2.1996
Απάντηση σε ερώτημα της "IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A." σχετικά με την υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου απογραφής κ.λπ.

1011553/84/0015/16.2.1996 Απάντηση σε ερώτημα της "IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A." σχετικά με την υποχρέωση ή μη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Απάντηση σε ερώτημα της "IPIROTIKI PUBLICATIONS S.A." σχετικά με την υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου απογραφής κ.λπ. 1011553/84/0015/16.2.1996

1011553


Σε απάντηση της επιστολής σας με ημερομηνία 29.1.96, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1142775/1435/0015/ΠΟΛ.1321/21.12.1995, εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων γενικά (τεχνικές επιχειρήσεις), απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής των εμπορευσίμων αγαθών (αποθεμάτων) μόνο κατά την 31 Δεκεμβρίου 1995. Περιλαμβάνονται όλες οι τεχνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, και φορολογούνται με τις
διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/1994 (άρθρο 36α του Ν.Δ.3323/1955). Οσοι δεν φορολογούνται ως τεχνικές επιχειρήσεις θα διενεργήσουν απογραφή, εφόσον διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα, υποκατάστημα, αποθήκη) και αποβλέπουν κυρίως στην πώληση των ειδών, ανεξάρτητα από την τυχόν προσαύξηση της αξίας αυτών και με αμοιβή για την τοποθέτηση και εγκατάστασή τους.

Συνεπώς επιχειρήσεις πώλησης, εγκατάστασης ειδών, όπως επίπλων κουζίνας, τεντών, κλιματιστικών συσκευών και συστημάτων κ.λπ., θα διενεργήσουν απογραφή. Γίνεται όμως δεκτό, για διευκόλυνση των υπαγομένων στην υποχρέωση απογραφής, να μη διενεργήσουν αυτή, για τα τυχόν αποθέματά τους, που στις 31.12.1995, αποδεδειγμένα (βάσει σχετικών φορολογικών στοιχείων βρίσκονται εκτός εγκαταστάσεών του σε εργοσάσια ή χώρους πελατών προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση ή η τοποθέτησή τους).

Σημειώνεται ότι η παρακράτηση φόρου 3% - άρθρο 55 παρ. 1β Ν.2238/1994 δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην υπόψη υποχρέωση.

2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1004226/13/0015/ΠΟΛ.1006/11.1.1996, δεν υποχρεούνται στην σύνταξη απογραφής μόνο κατά την 31.12.1995, οι επιτηδευματίες της δεύτερης κατηγορίας
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγαθών από 1.1-31.12.1995 δεν ξεπέρασαν τα 18.000.000 δρχ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης