Αποτελέσματα live αναζήτησης

1121905ττ.ε./2387/Α0012/7.3.2008 Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1121905ττ.ε./2387/Α0012/7.3.2008
Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.


1121905ττ.ε./2387/Α0012/7.3.2008 Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1121905ττ.ε./2387/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάκληση αίτησης για το πιστοποιητικό του άρθρου 81 ν.2238/1994.

1.    Η αυτοτελής φορολόγηση των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων του άρθρου 10 του ν.2523/1997 (και προηγούμενα άρθρου 88 του ν.2238/1994) επιβάλλεται, εφόσον μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.2238/1994, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίησή του ή όχι.

2.    Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1040915/890/Α0012/28.6.2000 έγγραφο), δεν επιστρέφεται ο φόρος της προηγούμενης παραγράφου που βεβαιώθηκε, επειδή ματαιώθηκε η προβλεπόμενη μεταβίβαση του ακινήτου.

3.    Εξάλλου, με το 1055390/1203/Α0012/26.6.2003 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι, κατ' εξαίρεση, ανακαλείται η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 81, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα από τη ΔΟΥ το πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων του άρθρου 10 του ν.2523/1997.

4.    Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ' ανάλογη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να ανακληθεί η υποβληθείσα αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 81 του ν.2238/1994 για την άσκηση αγωγής έξωσης μισθωτή, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί από την ΔΟΥ το οικείο πιστοποιητικό και δεν έχει βεβαιωθεί ο αυτοτελής φόρος των εκπρόθεσμα δηλωθέντων μισθωμάτων, η επιβολή του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 10 του ν.2523/1997.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης