1043932/730/Α0012/22.4.2008

Επιστροφή βεβαίωσης αποδοχών.

22 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1043932/730/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή βεβαίωσης αποδοχών.

1. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δεύτερου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του, η οποία κοινοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 1019414/299/ΠΟΛ.1031/Α0012/11.2.2008 διαταγή μας, οι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ (Δημόσιες Υπηρεσίες κ.τ.λ.) υποβάλλουν υποχρεωτικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, το β' αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών, στο οποίο εμπεριέχεται το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών.


Taxheaven.gr