1072730/1336/Α0012/14.7.2008

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος Στρατιωτικών.

14 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 14 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1072730/1336/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος Στρατιωτικών.

1.    Με την 1121055/2340/ΠΟΛ.1154/Α0012/18.12.2007 διαταγή μας που αναφέρεται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2008, ορίζεται ότι για την εργαζόμενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται αύξηση του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μισθωτών -συνταξιούχων 2008 λόγω οικογενειακής κατάστασης, καθόσον η αύξηση γίνεται προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα του συζύγου. Αντίθετα, αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα αυξημένα αφορολόγητα ποσά του πρώτου κλιμακίου, της κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων 2008 που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου.

2.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για τη σύζυγο στρατιωτικό που έχει την επιμέλεια ενός (1) τέκνου από τον πρώτο της γάμο, το αυξημένο αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων 2008 (12.000+1.000=13.000 ευρώ) θα ληφθεί υπόψη προκειμένου για τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου. Αντιθέτως, για την ίδια σύζυγο στρατιωτικό η οποία έκανε και δεύτερο γάμο με στρατιωτικό και από τον οποίο απέκτησε δύο (2) τέκνα, το αυξημένο αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μισθωτών - συνταξιούχων 2008 δεν θα ληφθεί υπόψη προκειμένου για τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου, καθόσον η αύξηση αυτή (12.000+2.000=14.000 ευρώ) λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να υπολογιστεί ο παρακρατούμενος φόρος που αναλογεί στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του, συζύγου της.


Taxheaven.gr