1055019/1003/Α0012/10.7.2008

Παρακράτηση φόρου στις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους φορείς.

10 Ιούλ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 10 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1055019/1003/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις κύριες συντάξεις που καταβάλλονται από περισσότερους φορείς.

Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 1049666/855/Α0012/ΠΟΛ.1149/Α0012/15.7.1999 πέρα των ποσών της κύριας σύνταξης από το Δημόσιο που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, στις επιπλέον συντάξεις που καταβάλλονται σε κάποιο φορολογούμενο (π.χ. αυτό το ΤΣΑΥ) πρέπει να παρακρατείται φόρος με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994. Συγκεκριμένα, οι σχετικοί φορείς στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλουν πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Επισημαίνεται, ότι και στην περίπτωση αυτή ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του. Για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας στέλνουμε συνημμένη την σχετική Διαταγή.


Taxheaven.gr