ΠΟΛ.1049/19.2.1996

Μη οφειλή τελών χαρτοσήμου στην εισφορά υπέρ του ΤΣΑ άρθρου 4 Ν.984/1979, των επαγγελματικών αυτοκινήτων Δ.Χ.

19 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1021782/992/190/Δ0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διεύθυνση 14η ΦΠΑ & Ειδ. Φορ.
Τμήμα Δ΄ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ 1049

ΘΕΜΑ : Μη οφειλή τελών χαρτοσήμου στην εισφορά υπέρ του ΤΣΑ άρθρου 4 ν.984/1979, των επαγγελματικών αυτοκινήτων Δ.Χ.

Σε συνέχεια της 1118981/5367/Δ0014/ΠΟΛ. 1267/23.10.1995 διαταγής μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η Φ22/871/3.10.1995 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία αναπροσαρμόστηκε από 1.1.1996, η εισφορά υπέρ του ΤΣΑ άρθρου 4 Ν.984/1979, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω εισφορά υπέρ του ΤΣΑ των Δ.Χ. αυτοκινήτων, δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4419/1964, καθόσον η εισφορά αυτή έχει το χαρακτήρα της ασφαλιστικής εισφοράς.


Αντίθετα η εισφορά υπέρ του ΤΣΑ των Ι.Χ. αυτοκινήτων υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.187/1943.


Taxheaven.gr