1040210/659/Α0012/14.4.2008

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες.

14 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 14 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1040210/659/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες.

1.    Στους τόκους γενικά (συμβατικούς, νομίμους υπερημερίας) που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες και ανεξάρτητα αν προέρχονται από χρεωστικούς τίτλους ή δικαστική απόφαση παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για το εισόδημα αυτό. Αντίθετα στους τόκους καταθέσεων (άρθρο 12, ΚΦΕ) διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 10% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

2.    Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του ΚΦΕ ορίζεται ότι υπόχρεος για την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από τόκους είναι ο χρεώστης που καταβάλλει τους τόκους. Ειδικότερα, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα δεν θα προβαίνει σε παρακράτηση φόρου, αλλά ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στο ποσό των τόκων με συντελεστή 20% στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ μέσα στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η καταβολή των τόκων.

Στην περίπτωσή σας ο οφειλέτης των τόκων είναι η υπό εκκαθάριση ομόρρυθμος εταιρεία και συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υπόχρεη σε διενέργεια παρακράτησης φόρου στο εισόδημα αυτό στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.


Taxheaven.gr