11003344/1932/Α0012/20.10.2008

Φορολόγηση του εισοδήματος των ιατρών από την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

20 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 11003344/1932/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση του εισοδήματος των ιατρών από την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι το εισόδημα των ιατρών που αποκτάται από την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων που προβλέπονται από το ν.2889/2001 είναι εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και κατά την καταβολή παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής.

Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε την 1021622/394/ΠΟΛ.1088/Α0012/5.3.2002 εγκύκλιο που αφορά στο θέμα αυτό.


Taxheaven.gr