1011477/192/Α0012/8.4.2008

Εισόδημα από συμμετοχή σε Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών.

8 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1011477/192/Α0012

ΘΕΜΑ:  Εισόδημα από συμμετοχή σε Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι όπως έχει γίνει δεκτό από την διοίκηση (σχετ. Ε. 12309/27.9.1983 έγγραφά της) η αποζημίωση του προέδρου και των μελών του Δ.Σ. των γεωργικών συνεταιρισμών του άρθρου 31 του ν.921/1979 αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την εργατική ή την ασφαλιστική νομοθεσία, είναι δε ανεξάρτητη από τα έξοδα κίνησης ή άλλες δαπάνες προς χάρη του συνεταιρισμού που χορηγούνται ή αποδίδονται στα μέλη κατά τους όρους του καταστατικού. Η αποζημίωση αυτή αποτελεί σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (σχετ. Ε. 12309/27.9.1983 έγγραφο) και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και όχι αυτοτελώς.


Taxheaven.gr