Αποτελέσματα live αναζήτησης

1051134/988 π.ε/Α0012/6.3.2008 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1051134/988 π.ε/Α0012/6.3.2008
Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

1051134/988 π.ε/Α0012/6.3.2008 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1051134/988 π.ε/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2.    Με την Ν.739/ΠΟΛ.144/24.7.1984 διαταγή, κοινοποιήθηκε η 211/1984 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση που καταβάλλεται σε μισθωτό, κατόπιν συμβιβασμού, λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και έναντι των μισθών που θα λάμβανε αν δεν λυνόταν η σύμβαση αποτελεί εισόδημα της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε και ως τέτοιο υπόκειται σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση το ποσό αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εφάπαξ αποζημίωση λόγω διακοπής σχέσης εργασίας κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε..

3.    Στα ιδιωτικά συμφωνητικά που μας επισυνάψατε στο έγγραφό σας, αναφέρεται ότι δυνάμει των από 1.7.2003 και 6.10.2003 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οι κύριοι Χ και Ψ απασχολήθηκαν από την εταιρία σας ως Γενικοί Διευθυντές μέχρι την 5.1.2007 και 10.1.2006 αντίστοιχα οπότε και απεχώρησαν κατόπιν τακτικής καταγγελίας των Συμβάσεων Εργασίας εκ μέρους των.

Ως συνέπεια της πρόωρης λύσης των ανωτέρω συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οι παραπάνω εργαζόμενοι θεμελίωσαν δικαίωμα σε ατομική συνδεόμενη με την απόδοση αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 των ως άνω ιδιωτικών συμφωνητικών, το ύψος της οποίας ήταν αβέβαιο επειδή εξηρτάτο από την επέλευση μελλοντικών και αβέβαιων γεγονότων.

Με τα από 21.3.2007 ως άνω ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ της εταιρίας σας και των ανωτέρω τέως Γενικών Διευθυντών καταβλήθηκαν στους κυρίους Χ και Ψ αποζημιώσεις ύψους 25.000 ευρώ και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, με σκοπό την εκκαθάριση της μεταξύ σας οικονομικής εκκρεμότητας που προέκυψε.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα ανωτέρω ποσά των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους εν λόγω τέως Γενικούς Διευθυντές αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.. Εφόσον τα ποσά αυτά καταβάλλονται έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% (αρ. 57 παρ.1 περ. γ' του Κ.Φ.Ε.).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης