1048768/849/Α0012/9.5.2008

Φορολογική αντιμετώπιση θυννείου.

9 Μάι 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1048768/849/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση θυννείου.

1.    Όπως έχει νομολογηθεί πάγια από τα Διοικητικά Δικαστήρια  και τη Διοίκηση, ως γεωργική επιχείρηση θεωρείται εκείνη που έχει σκοπό την πρωτογενή παραγωγή φυσικών ή ζωικών προϊόντων από την εκμετάλλευση της γης, με την ευρεία έννοια του όρου αυτού και τη διάθεση αυτών είτε χονδρικά στον τόπο παραγωγής ή στον πλησιέστερο σιδηροδρομικό ή λιμενικό σταθμό, είτε λιανικά στον τόπο παραγωγής σε περιορισμένη κλίμακα και όχι κατά σύστημα.

2.    Κατά συνέπεια και όπως έχει γίνει ήδη δεκτό από τη Διοίκηση με το 1023246/375/Α0012/12.3.2008 έγγραφό της, το «θυννείο» διαφαίνεται ότι πρόκειται για επιχείρηση που φέρει τα χαρακτηριστικά της γεωργικής επιχείρησης. Ωστόσο, το θέμα είναι πραγματικό και πρέπει να εξεταστεί εκτενέστερα από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.


Taxheaven.gr