Αποτελέσματα live αναζήτησης

1068121/1270/Α0012/18.7.2008 Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1068121/1270/Α0012/18.7.2008
Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

1068121/1270/Α0012/18.7.2008 Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1068121/1270/Α0012

ΘΕΜΑ: Κοινοτικές ενισχύσεις αγροτών.

1.    Σύμφωνα με την 2/37653/0020/8.7.02 Κ.Υ.Α. σας γνωρίζουμε ότι οι αγροτικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς 659 και 660 του πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο (1) δεν θα συναθροίζονται με τα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, επειδή έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, διότι έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών είτε προστιθέμενα στα ακαθάριστα έσοδα είτε κατά τον προσδιορισμό του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

2.    Ωστόσο, όπως έχει γίνει πρόσθετα δεκτό από την διοίκηση με το 1032353/534/Α0012/10.2.2008 έγγραφό της, οι αγροτικές ενισχύσεις που συνδέονται με την παραγωγή, και το εισόδημα προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο, αναγράφονται στον κωδικό 699 του Πίνακα 6, ενώ οι αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή αναγράφονται στον κωδικό 477.

3.    Σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι σαφές ότι οι αγροτικές ενισχύσεις τυγχάνουν διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης ανάλογα με το αν συνδέεται ή όχι με την παραγωγή. Δεδομένης αυτής της ανάγκης για διαχωρισμό των ενισχύσεων παρακαλούμε για τις απόψεις σας σχετικά με το ποιες ενισχύσεις συνδέονται με την παραγωγή και ποιες όχι.

Σας αποστέλλουμε σχετικό ερώτημα από την Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών μαζί με τη συνημμένη βεβαίωση του φορέα σας και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει δυνατότητα να αναγράφεται στις σχετικές βεβαιώσεις αν οι χορηγούμενες ενισχύσεις συνδέονται με την παραγωγή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης