Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1038/12.2.1996 Προσδιορισμός της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) είναι μεγαλύτερος από 5,40

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1038/12.2.1996
Προσδιορισμός της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) είναι μεγαλύτερος από 5,40


ΠΟΛ.1038/12.2.1996 Προσδιορισμός της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1018428/97/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1038

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) σε περιπτώσεις που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο) είναι μεγαλύτερος από 5,40.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 τ.Α') και 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 τ.Α').

2. Την απόφασή μας με αριθ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/9.6.94 (ΦΕΚ 549 τ.Β'/15.7.94) όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

3. Τις αποφάσεις μας με αριθ. πρωτ. 1108283/383/Γ0013/25.9.1995 (ΦΕΚ 824 τ.Β'/95), 1117531/423/Γ0013/19.10.1995 (ΦΕΚ 877/τ.Β'/95) και 1120731/437/Γ0013/31.10.1995 (ΦΕΚ 908 τ.Β'/95) με τις οποίες αναπροσαρμόσθηκαν οι τιμές και επεκτάθηκε η εφαρμογή του αντικειμενικού συτήματος σε περιοχές των
περιφερειών Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

4. Την αριθ. πρωτ. 411/24.1.1996 (ΦΕΚ 58 τ.Β'/29.1.1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

6. Το γεγονός ότι ο πίνακας με αριθμό Ι, ο οποίος δίνει την τιμή οικοπέδου (Τ.Ο.) με βάση την τιμή ζώνης (Τ.Ζ.) και τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και περιλαμβάνεται στους πίνακες τιμών που συνοδεύουν τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου αριθ. 3, δεν καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες που ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) είναι μεγαλύτερος από 5,40.

7. Την ανάγκη προσδιορισμού τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) για οικόπεδα, που έχουν συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) μεγαλύτερο από 5,40.

Αποφασίζουμε

1. Για τον προσδιορισμό της τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) κατά τον υπολογισμό της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας οικοπέδων, που έχουν συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) μεγαλύτερο από 5,40, εφαρμόζουμε τον ακόλουθο τύπο:

ΣΑΟ
Τ.Ο.= Τ.Ο. (για Σ.Α.Ο. 5,40) Χ


5,40

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα έχει ισχύ από 2.10.1995.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης