1118193/2310/Α0012/16.1.2008

Φορολογική μεταχείριση ιδιώτη που προβαίνει σε πώληση διαμερισμάτων ανεγειρόμενης οικοδομής.

16 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1118193/2310/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ιδιώτη που προβαίνει σε πώληση διαμερισμάτων ανεγειρόμενης οικοδομής.

1.    Το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεσθε στο αίτημα σας προτίθεται να ανεγείρει ο ίδιος σε ιδιόκτητο οικόπεδο πολυώροφη οικοδομή και μέρος των διαμερισμάτων αυτής θα τα πωλήσει αμέσως και τα υπόλοιπα θα ιδιοκατοικήσει ή εκμισθώσει, για μεν τις πωλήσεις των διαμερισμάτων ασκείται εμπορική πράξη και το εισόδημα που προέρχεται είναι από εμπορική επιχείρηση φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, για δε τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ή εκμισθούμενα διαμερίσματα όταν μελλοντικά πωληθούν το τυχόν κέρδος που θα προκύψει είναι εισόδημα από εμπορικές επιχ/σεις σύμφωνα με την διάταξη της παραγ.8 του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

2.    Ύστερα από τα παραπάνω, προκειμένου να εξετασθούν τα ερωτήματα που θέτετε με την πιο πάνω αίτησή σας, να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογουμένου του οποίου αφορούν τα ερωτήματά σας και, αφού εκθέσετε τα πραγματικά περιστατικά, θα προσδιορισθεί και ο τρόπος φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ν.2238/1994.


Taxheaven.gr