1092236/1786/Α0012/10.10.2008

Φορολόγηση επιχείρησης εκμετάλλευσης φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε περίπτωση εκμίσθωσης αυτοκινήτου.

10 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092236/1786/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση επιχείρησης εκμετάλλευσης φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε περίπτωση εκμίσθωσης αυτοκινήτου.

      Ο ιδιοκτήτης φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε περίπτωση εκμίσθωσης αυτού σε τρίτο, διατηρεί την ιδιότητα του επιτηδευματία και το εισόδημα αυτό θεωρείται από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας). Συνεπώς, εφόσον είσθε ιδιοκτήτης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, τα οποία εκμισθώνετε σε τρίτους και δεν τηρείτε βιβλία ή τηρείτε βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, φορολογείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ΚΦΕ, με κατ' αποκοπή δηλαδή ποσά φόρου με βάση το ωφέλιμο φορτίου των αυτοκινήτων.


Taxheaven.gr