1035431/565/Α0012/21.4.2008

Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των συνδρομών που καταβάλλονται σε επαγγελματικά σωματεία.

21 Απρ 2008

Taxheaven.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1035431/565/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των συνδρομών που καταβάλλονται σε επαγγελματικά σωματεία.

1.    Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό (σχετ. το 1083816/1537/Α0012/8-5-1991 έγγραφο) ότι, εφόσον σκοπός του επαγγελματικού συλλόγου είναι η υποβοήθηση της οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης των μελών του, οι συνδρομές των μελών στο σύλλογο αυτό αποτελούν παραγωγική δαπάνη και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε..

2.    Στο έγγραφό σας μας ρωτάτε αν εκπίπτουν οι συνδρομές που καταβάλλονται στο σωματείο αρτοποιών από τις επιχειρήσεις-μέλη του σωματείου αυτού.

3.    Ύστερα από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι οι συνδρομές των μελών του σωματείου αρτοποιών προς το σωματείο αποτελεί παραγωγική δαπάνη των επιχειρήσεων και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα τους βάσει του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε..


Taxheaven.gr