Αποτελέσματα live αναζήτησης

1115363/1510πε/Γ0012 (ΠΕ)/7.2.2008 Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις ή τούνελ).

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1115363/1510πε/Γ0012 (ΠΕ)/7.2.2008
Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις ή τούνελ).

1115363/1510πε/Γ0012 (ΠΕ)/7.2.2008 Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1115363/1510πε/Γ0012 (ΠΕ)

ΘΕΜΑ: Απόσβεση δαπάνης κατασκευής κύριων στοών πρόσβασης εντός μεταλλείου και δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις ή τούνελ).

1.    Με τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003 καθορίστηκαν οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων των εμπορικών, των γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα.

Σύμφωνα με την αριθμ. 1103610/16488/ΠΟΛ.1122/19.11.2003 εγκύκλιο διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του παραπάνω διατάγματος, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων των οποίων η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους είναι περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη του ενός έτους, για τα οποία δεν ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ/τος 299/2003 κατώτερος και ανώτερος συντελεστής απόσβεσης, αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους. Κατά συνέπεια για τα συγκεκριμένα πάγια στοιχεία δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κατώτερου ή ανώτερου συντελεστή απόσβεσης, καθόσον αυτά αποσβένονται υποχρεωτικά με το συντελεστή απόσβεσης που θα προκύψει με βάση την αποσβεστέα αξία και την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

2.    Με το ανωτέρω σχετικό μας γνωρίσατε ότι η εταιρεία «Χ», η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση μεταλλείων, προτίθεται να αποσβέσει τη δαπάνη κατασκευής των κύριων στοών πρόσβασης προς το κοίτασμα καθώς και των δευτερευουσών στοών, οι οποίες είναι διακλαδώσεις των κύριων (τούνελ), με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

3.    Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι για τα εν λόγω έργα δεν έχει καθοριστεί ειδικός συντελεστής απόσβεσης όπως για τα μεταλλεία (άρθρο 6 του π.δ/τος 299/2003), η εν λόγω επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποσβέσει τη δαπάνη κατασκευής των κύριων στοών εντός των ετών που αναφέρεται η σχετική άδεια για την εκμετάλλευση του μεταλλείου, τη δε δαπάνη των δευτερευουσών στοών (διακλαδώσεις των κύριων στοών ή τούνελ) στο έτος κατασκευής τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης