ΠΟΛ.1037/8.2.1996

Προθεσμία καταχώρησης αποτίμησης αποθεμάτων απογραφής επιτηδευματιών με βιβλία Β κατηγορίας - υποχρέωση ή μη εμφάνισης της αξίας απογραφής στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και το έντυπο Ε-3 αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος

8 Φεβ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 1996
Αρ.Πρωτ. 1017364/119/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12 ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α'
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

ΠΟΛ 1037

ΘΕΜΑ: "Προθεσμία καταχώρησης αποτίμησης αποθεμάτων απογραφής επιτηδευματιών με βιβλία Β' κατηγορίας - υποχρέωση ή μη εμφάνισης της αξίας απογραφής στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. και το έντυπο Ε-3 αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος".

Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων, φορέων και αρμοδίων υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζονται τα εξής: Οι τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας υποχρεούνται να καταχωρήσουν την αξία
αποτίμησης αποθεμάτων απογραφής μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους, όπως αυτό έχει διευκρινισθεί και με σχετικές εγκυκλίους (ΠΟΛ.1163/30.6.1994, ΠΟΛ.1321/21.12.1995). Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των υπόχρεων προσώπων της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 προηγείται της προθεσμίας καταχώρησης της αποτίμησης, δεν θα συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις της παραπάνω δηλώσεως και του εντύπου Ε3.


Κατά συνέπεια, εφόσον
υποβάλλονται δηλώσεις Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, από επιτηδευματίες με βιβλία Β' κατηγορίας πριν της 31 Μαρτίου δεν θα εξετάζεται η συμπλήρωση των ενδείξεων απογραφής στις υπόψη δηλώσεις και στο έντυπο Ε3.
Αυτονόητο είναι ότι για περιπτώσεις υποβολής των δηλώσεων αυτών μετά την 31 Μαρτίου υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των σχετικών ενδείξεων απογραφής.


Taxheaven.gr